Dr.sc.ing. Sanita Vītoliņa

 • Education

  2018 - Inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas Tehniskā univeristāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

  Scientific interests and competence

  Koksnes un lignīna ķīmija. Koksnes biomasas analīze izmantojot instrumentālās un ķīmiskās analīzes metodes. Lignīna ķīmiskā modifikācija. Atkritumu biomasas izdalīšanas pētījumi no koksnes pārstrādes notekūdeņiem.

  The most important projects

  2019 - LVKĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Izpildītājs. 2017-2018 - LVKĶI Bioekonomikas grants - Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Vadītājs.​ 2011-2015 - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs. 2010-2013 - Valsts pētījumu programma - Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) (Nr. 2010.10-4/VPP-5). 4.3. temats. Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli, Jaunu kompozītmateriālu, kas iekļauj modificētus produktus no lapkoku atlikumiem, izstrādāšana un to īpašību optimizēšana. Izpildītājs.

  The most important publications

  Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozolins, J., Neiberte, B., Verovkins, A., Vitolina, S., Betkers, T. Hydrophilic-hydrophobic characteristics of wood-polymer composites filled with modified wood particles// Key Engineering Materials, 2018, Vol. 762, pp. 176-181. Vitolina, S., Shulga, G., Neiberte, B., Reihmane, S., Ziliska, E. New environmentally friendly dust suppressant based on lignocellulosic biomass from wood processing wastewater// Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 2017, Vol. 3. pp 343.-349. Shulga, G., Betkers, T., Vitolina, S., Neiberte, B., Verovkins, A., Anne, O., Ambrazaitene, D., Žukauskaite, A. Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for land protection // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 2015, 23 (4), pp. 279-287. Shulga, G., Vitolina, S., Shakels, V., Belkova, L., Cazacu, G., Vasile, C., Nita, L. Lignin separated from the hydrolyzate of hydrothermal treatment of birch wood and its surface properties// Cellulose Chemistry and Technology, 2012, Vol. 46 (5-6), pp. 307-318.