Mg.sc.ing. Mārtiņš Andžs

Education

2010 -  Maģistra grāds tehnoloģijās un dizainā. (Mg.sc.ing.), Rīgas Tehniskā universitāte. 2008 – Inženierzinātņu Profesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kvalifikācija kokapstrādes inženieris. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Scientific interests and competence

Koksnes un augu valsts biomasas pielietojums, kā beramie izolācijas materiāli, plātņu materiālu fizikālie, mehāniskie, ugunsizturības pētījumi, bezsaistvielu plātņu pētījumi. Tvaika sprādziena priekšapstrādes metodes lietošana, šķiedru iegūšana, pielietošana. Ozola koksnes šķeldas termiskā apstrāde priekš alkoholisko dzērienu ražošanas. 

The most important projects

EU HORIZON 2020 research and innovation programme project ”European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE)”, agreement No. 654371, 2016 – 2017. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ESF) aktivitātes 1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei Projekts „Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību”  2013 –  2015. (Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022).

More information

Doktorantūras studijas LLU meža fakultātē

The most important publications

Andzs M., Tupciauskas R.,Veveris A., Andze L., Abolins J., Gravitis J. (2017) Biomass conversion into blow-in heat insulation materials by steam explosion. Holzforschung, 71(7-8), 641-644. Tupciauskas, R. Gravitis, J.Abolins, J.Veveris, A.Andzs, M. Liitia, T. (2017). “Utilization of Lignin Powder for Manufacturing Self-Binding HDF.” Holzforschung 71(7–8). Brazdausks, P., Tupciauskas, R., Andzs, M., Rizhikovs, J, Puke, M., Paze, A., Meile, K., Vedernikovs, N. (2015). Preliminary Study of the Biorefinery Concept to Obtain Furfural and Binder-less Panels from Hemp (Cannabis Sativa L.) Shives. Energy Procedia 72, 34 – 41. Freivalde L., Kukle S., Andžs M., Bukšāns E., Grāvītis J.. (2014). “Flammability of Raw Insulation Materials Made of Hemp.” Composites: Part B 67: 510–14.