Dr.chem. Arnis Kokorevics

 • Izglītība

  • 1992 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Koksnes ķīmija; Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome
  • 2007 - Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, Tiesību zinātnes; Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
  • 1983 - Ķīmiķis, ķīmiķa-pasniedzēja kvalifikācija; Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Skeilinga un fraktālās ģeometrijas pieeja koksnes komponentu struktūras pētījumos; koksnes makromolekulāro komponentu struktūras izmaiņas vienlaicigas augsta spiediena un bīdes deformācijas iedarbības apstākļos; zinātnisko darbinieku starptautiskā un starpsektoru mobilitāte, tās tiesiskie aspekti un veicināšana; zinātniskās darbības izvērtēšana

  Nozīmīgākie projekti

  7. IP projekts „Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā (WOOD-NET)”, 2008-2011, projekta tehniskais vadītājs;
  6. IP projekts “Latvijas Pētnieku mobilitātes centrs: izveidošana un darbība (RESMOB-LATVIA)”, 2005-2008, projekta vadītājs

  Papildus informācija

  Since 2009 - Participation in Steering Group on Human Resources and Mobility (SGHRM) (European Commission)

  Since 2008 - Participation in European RTD Evaluation Network Expert Group (EuEvalNet)

  Nozīmīgākās publikācijas

  Kokorevičs, A., Kunda, I., Bundule, M. Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējuma atdeve sociālekonomisko kategoriju kontekstā. - Rīga: Latvijas Zinātnes padome, 2014, 70 lpp. (http://www.lzp.gov.lv/parskati/LZP-petijums-LZP_Projektu_atdeve_2014.pdf).
  Kokorevics, A.; Gravitis, J.; Ozol'-Kalnin, V. The development of the investigation of the supermolecuar structure of lignin from the scaling viewpoint. Lignin as a fractal (Review) (Translation). - Khimiya Drevesiny (Wood Chemistry), 1989, pp. 3-24 (translation re-prepared for distribution 11.03.2014, http://kki.lv/dokumenti/Lignins_Fractals_Review_1979.pdf).
  Kokorevics, A. Researchers' mobility: gathering of information and assessment of output. – In: Proceedings of the International Conference "Baltic Dinamics 2013", September 11-13, 2013, Riga, Latvia, pp. 123-130.
  Kokorevics, A., Bundule, M. Establishing of a national system for assessing the socioeconomic impact of R&D&I policies and activities: challenges and suggestions. – In: Proceedings of the International Conference "Baltic Dinamics 2013", September 11-13, 2013, Riga, Latvia, pp. 103.
  Andersons B., Kokorevics A. Improving Latvia’s wood research capabilities. - International Innovations, 2011, Iss. 1 (Food), pp. 83-85 (http://www.researchmedia.eu/).
  Gravitis J., Abolins J., Kokorevics A. Integration of biorefinery clusters towards Zero emissions. – Environ. Eng. Manag. J., 2008, Vol. 7, N 5, pp. 569-577 (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol7/no5/12_Gravitis_J.pdf).