Dr.chem Bruno Andersons

Izglītība

1981 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts 1974 - Inženieris ķīmiķis tehnologs, Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte