Emīls Bolmanis

Education

Ozolnieku vidusskola

Scientific interests and competence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija.

The most important projects

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  laboranta uzdevumu veikšana.