Emīls Bolmanis

Izglītība

Ozolnieku vidusskola

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija.

Nozīmīgākie projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  laboranta uzdevumu veikšana.