Mg. Matīss Pāls

Education

2019 - iegūts maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Scientific interests and competence

Dabasvielu ekstraktu kvalitatīvā un kvantitatīvā raksturošana izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfiju (HPLC)