BSc. Matīss Pāls

Izglītība

2017 - iegūts bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Dabasvielu ekstraktu kvalitatīvā un kvantitatīvā raksturošana izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfiju (HPLC)