Bsc. Daniela Godiņa

Education

2017 – dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte.

Research Interests and Expertise

Dabas vielu komponentu kvalitatīva un kvantitatīva noteikšana ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju (UPLC) tandēmā ar masspektrometriju (MS). 

Significant Projects

LVKĶI līgumpētījums “Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes blakusproduktiem” ar AS "Latvijas Finieris" Meža nozares kompetences centru.

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/042 “Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos  un produktos ar augstu pievienoto vērtību” 2016 – 2019, Laborants.

Significant Publications

  1. D. Godina, A. Paze, J Rizhikovs, K. Stankus, I. Virsis, I. Nakurte, Stability Studies of Bioactive Compounds from Birch Outer Bark Ethanolic Extracts, Key Engineering Materials, 2018, 762, 152-157.