Mg. chem. Daniela Godiņa

Education

2019 – dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte.

Scientific interests and competence

Dabas vielu komponentu kvalitatīva un kvantitatīva noteikšana ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju (UPLC) tandēmā ar masspektrometriju (MS). 

The most important projects

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/042 “Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”, zinātniskā asistente. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/010 “Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes iztrāde”, zinātniskā asistente. ERAF projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/388 “Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam”, zinātniskā asistente. ERAF projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/392 “Inovatīva biorafinēšanas koncepcijas izpēte 2-furaldehīda, etiķskābes un celulozes šķiedru ražošanai no bērza koksnes” ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/089 “Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei”, zinātniskā asistente. ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 “Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa)”, zinātniskā aistente

More information

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Studentu padomes priekšsēdētāja

The most important publications

Daniela Godina, Aigars Paze, Janis Rizhikovs, Kristaps Stankus,  Inguss Virsis, Ilva Nakurte, Stability studies of bioactive compounds from birch outer bark ethanolic extracts, Materials science and applied chemistry, 2017  Kristīne Meile, Daniela Godina, Aivars Zhurinsh, Ralfs Pomilovskis, Aspects of Determining Biomass-Based Levoglucosenone by UHPLC-UV in Aqueous Samples, Chemia, 2019  Daniela Godina, Kristīne Meile, Ralfs Pomilovskis, Aivars Zhurinsh, Arturs Viksna, Method development of levoglucosenone analysis in fast pyrolysis samples and aspects of its degradation by UHPLC-UV-MS in aqueous samples, Analytical Methods, 2020  Daniela Godina, Ralfs Pomilovskis, Nadezda Iljina, Kristine Meile, Aivars Zhurinsh, Pyrolysis and acid hydrolysis of lignocellulosic biomass as a tool for monosaccharide obtaining, Research for Rural Development, 2020  Daniela Godina, Ralfs Pomilovskis, Nadezda Iljina, Kristine Meile, Aivars Zhurinsh, Catalytic activity of char obtained from fast pyrolysis in esterification reactions, Materials Engineering and Modern Manufacturing, 2020  Raimonds Makars, Aigars Paze, Janis Rizhikovs, Rudolfs Berzins, Daniela Godina, Maris Puke, Kristaps Stankus, Inguss Virsis, Changes in composition of birch outer bark extractives after recrystallization with C2-C5 alkanols, 2020