Mg. Daniela Godiņa

Izglītība

2019 – dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Dabas vielu komponentu kvalitatīva un kvantitatīva noteikšana ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju (UPLC) tandēmā ar masspektrometriju (MS). 

Nozīmīgākie projekti

LVKĶI līgumpētījums “Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes blakusproduktiem” ar AS "Latvijas Finieris" Meža nozares kompetences centru.

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/042 “Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos  un produktos ar augstu pievienoto vērtību” 2016 – 2019, Laborants.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. D. Godina, A. Paze, J Rizhikovs, K. Stankus, I. Virsis, I. Nakurte, Stability Studies of Bioactive Compounds from Birch Outer Bark Ethanolic Extracts, Key Engineering Materials, 2018, 762, 152-157.