Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Komercializēšanas objekts:  Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2014/0045/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 "Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem"

Izstrādāts: LVKĶI Biorafinēšanas laboratorija

Enerģētikas nozarē nepieciešamas jaunas, atjaunoties spējīgas un lētas izejvielas potenciālo enerģijas uzkrāšanas un plūsmu stabilizācijas ierīču radīšanai, pie kādām pieder superkondensatori, kurus izmanto sākot ar elektriskajiem skrūvgriežiem līdz hibrīdautomobiļiem, no kuru cenas pusi sastāda aktīvās ogles elektrodi ar lielu īpatnējo virsmu un poru sadalījumu Superkondensatori pašlaik ir stratēģiski vissvarīgākā vieta elektronikas un enerģijas uzkrāšanas jomā, to ātrā attīstība ir ļāvusi izteikt prognozes, ka tie varētu nākotnē  pilnībā aizstāt akumulatoru baterijas. Pasaulē superkondensatorus ražo apmērām 80 kompāniju, bet tikai 6% no tām ir izvietotas Eiropā, līdz ar to šeit parādās plašas tirgus attīstības iespējas. Piemērām,  elektroautomobilim superkondensatoru baterijām vidēji būs nepieciešams 5-10 kg superkondensatoru elektrodu aktīvo ogļu.  Līdz ar to paplašinoties elektroautomobiļu tirgum palielināsies arī aktīvo ogļu superkondensatoriem ražošanas apjoms.

Pētnieciskās laboratorijas apstākļos izstrādāta tehnoloģija aktīvo ogļu superkondensatoru elektrodiem ar specifiskām īpašībām iegūšanai, kas atšķiras no analogu ražojumu iegūšanas tehnoloģijām, jo izmanto, kā izejvielu parastās lapu koksnes kokogles un termiskajai ķīmiskajai aktivācijai  pie temperatūras 600-800 oC izmanto nātrija sārmu. Sintēzes rezultātā iegūtais produkts pēc demineralizācijas ir nanoporains oglekļa materiāls ar šauru poru sadalījumu un augsti attīstītu īpatnējo virsmu (SBET vairāk nekā 2000 m2/g). Iegūto superkondensatoru elektrodu aktīvās ogles, kuru īpatnējā kapacitāte ir par 25% labāka nekā analogiem, paredzēts izmantot organiskajos elektrolītos.  Projekta ietvaros tika sagatavoti izejas dati eksperimentālas ražotnes ar jaudu 100 t/gadā aktīvo ogļu superkondensatoru elektrodiem projektēšanai.

Piedāvājumu iesniegt līdz 07.05.2017.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI Dir. Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv)
        vai Dir.vietn. saimnieciskajos jautājumos Iveta Ušacka (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv).
Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Aivars Žūriņš (E-pasts: aivarsz@edi.lv).