Rezultāti, indikātori

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Zinātnisko darbību raksturojošie indikātori 2014-2019
                                                                                       (SciVal dati 20.03.2020)

Publikācijas indeksētas Scopus : 240 (+22.6% pieaugums no 2014 līdz 2018)
Citētas : 1319
Citējamība vidēji uz publikāciju : 5.5
Nozares svērtā citēšanas ietekme (Field-Weighted Citation Impact) : 1.12
h5-indeks : 13

Publikāciju īpatsvars starp labāk citētajām publikācijām : 10.4%
    (starp 10% vislabāk citētajām publikācijām)
Publikācijas labāk citētajis žurnālos : 18.1%
    (publikācijas 10% vislabāk citētajos žurnālos)

 

Publikāciju sadalījums starp zinātņu nozaru grupām (atbilstoši OECD)

Sekmīgākie pētījumi temati

Temats
 
Publikācijas
 
Nozares svērtā citēšanas ietekme
 
Prominences percentile
 
Celuloze; Lignīns; Cellulāzes … 47 1.53 98.126
Poliuretāni; Formas atmiņas efekts; Epoksīdsveķi … 33 1.90 87.885
Gazifikācija; Pirolīze; Ogle … 10 2.14 98.527

 

Nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskā sadarbībaon
   
(Publikācijas, kuras tapušas līdzautorībā ar institūcijām Latvijā un citās valstīs un reģionos)

Mērogs
 
Daļa
 
Publikācijas
 
Citējamība vidēji
uz publikāciju
 
Nozares svērtā
citēšanas ietekme
 
Starptautiskā
    mēroga sadarbība
34.6% 83 9.5 1.76
Tikai nacionāla
    mēroga sadarbība
38.8% 93 2.8 0.88
Tikai institūta
    mēroga sadarbība
25.8% 62 4.3 0.64
Viena autora publikācijas 0.8% 2 - -