Struktūra un vadība

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Zinātniskā padome

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: Dr. Jānis Rižikovs
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Dr. Oskars Bikovens
Zinātniskās padomes sekretārs: Dr. Arnis Kokorevičs
   
Direktors Dr. Uģis Cābulis
   
    Administrācija

Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos: Dr. Jānis Rižikovs
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Iveta Ušacka
Zinātniskais sekretārs: Dr. Arnis Kokorevičs

   
        Lietvedība Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Iveta Ušacka
        Personāldaļa Personāla vadītāja: Zane Ozola
        Iepirkumu daļa Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Iveta Ušacka
        Darba aizsardzības inženieris  
        Tulks  
   
    Grāmatvedība Galvenais grāmatvedis: Antra Kudiņa
    Tehniskā daļa Tehniskais direktors: Gints Ušackas
    Saimniecības daļa  
   
    Laboratorijas  
   
        - Koksnes bionoārdīšanās un
         aizsardzības laboratorija
Vad. Dr. Bruno Andersons
        - Biorafinēšanas laboratorija Vad. Dr. Jānis Rižikovs
        - Celulozes laboratorija Vad. Dr. Uldis Grīnfelds
        - Lignīna ķīmijas laboratorija Vad.Dr.Habil. Gaļina Teliševa
        - Polimēru laboratorija Vad.Dr. Uģis Cābulis
        - Bioinženierijas laboratorija Vad.Dr. Juris Vanags