Studenti

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Institūta darbinieku vadītie vai izstrādātie un aizstāvētie studentu darbi
Institūta zinātnieku sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekļi

 

Institūtā darbinieku vadītie vai izstrādātie un aizstāvētie studentu darbi

Promocijas darbi:

  2019

 1. Brazdausks, Prans - Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafinēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā - Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2019 - Vadītāji: Asoc. Prof. Jeļena Pubule (RTU), Pētnieks Dr. Māris Puķe (LVKĶI).
   
 2. Meile, Kristīne - Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Vad. pētnieks Dr. Aivars Žūriņš (LVKĶI).

Maģistra darbi:

  2019

 1. Cābulis, Pēteris - Latvijā izstrādāta augsta blīvuma putupoliuretāna izmantošana termisko tiltu novēršanā nesošajās konstrukcijās - Rīgas Tehniskā unibersitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Materiālu un konstrukciju institūts, 2019 - Vadītāji: Vad. pētnieks Dr. Kaspars Kalniņš (RTU), Dr. Jānis Andersons (LVKĶI).
   
 2. Godiņa, Daniela - No biomasas iegūta levoglikozenona un tā degradācijas produktu noteikšana ātrās pirolīzes produktos, izmantojot UHPLC-UV-QDa sistēmu - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Kristīne Meile (LVKĶI).
   
 3. Iļjina, Nadežda - Metilgrupu ietekme hifenadīna un sehifenadīna veidotajās sistēmās - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītājs: Agris Bērziņš, Dr.chem. (LU).
   
 4. Krecers, Kārlis - Koksnes hidrolītiskā oksidēšana nanocelulozes iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Inese Fiļipova (LVKĶI).
   
 5. Pāls, Matīss - Plantācijas kārklu mizu apstrāde, izmantojot ekstrakciju un organosolv delignifikāciju kā rīku fitoķimikāliju ieguvei - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Vad. pētniece Dr.habil. Gaļina Teliševa (LVKĶI).

Bakalaura darbi:

  2019

 1. Bolmanis, Emīls - Metanola piebarošanas ātruma kontrole un rauga biomasas novērtēšana rekombinantu proteīnu ieguves procesam ar Pichia pastoris - Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra, 2019 - Vadītājs: Vad. pētnieks Dr. Oskars Grīgs (LVKĶI).
   
 2. Girdjuka, Alise - Nepolāru šķīdinātāju izmantošana priedes mizai lipofīlu ekstraktu iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētnieks Dr. Māris Lauberts (LVKĶI).
   
 3. Gurčinska, Anastasija - Prognozēšanas modeļu pielietošana Kluyveromyces marxianus fermentācijas procesam - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Asoc.Prof. Guntars Vaivars (LU), Pētnieks Konstantīns Dubencovs (LVKĶI).
          
 4. Kalniņš, Ilmārs - Makulatūra kā izejviela nanocelulozes iegūšanai - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2019 - Vadītāji: Prof. Arturs Vīksna (LU), Pētniece Dr. Inese Fiļipova (LVKĶI).
   
 5. Stūre , Beatrise - No tallu eļļas taukskābēm sintezētu fotoaktīvu savienojumu izstrādāšana - Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts, 2019 - Vadītāji: Dr. Sergejs Gaidukovs (RTU), Pētnieks Miķelis Kirpļuks (LVKĶI).

 

Institūta zinātnieku sagatavotās mācību grāmatas un mācību līdzekļi

 1. Morozovs, A., Irbe, I., Bukšāns, E. (2018). Koksnes ķīmiskā pārstrāde un aizsardzība. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. - Jelgava: Izdevniecība Avots, 171 lpp. (ISBN 978-9934-534-77-5) Open Access 
   
 2. Zaķis, Ģ. (2008). Koksnes ķīmijas pamati. - Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 200 lpp. (ISBN 978-9984-39-614-5).