Par institūtu

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"( LVKĶI) ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts, kurš darbojas saskaņā ar "Zinātniskās darbības likumu" un "Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"" nolikumu.

Publiskie pārskati:

2018 - Zinātniskās institūcijas publiskais pārskats - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2018. gads (skatīt Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma, sadaļa "Publicētie zinātnisko institūciju pārskati par zinātnisko darbību")

2017 - Zinātniskās institūcijas publiskais pārskats - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2017. gads (skatīt Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma, sadaļa "Publicētie zinātnisko institūciju pārskati par zinātnisko darbību")

2015 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2015. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2016, 48 lpp.

2014 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2014. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2015, 44 lpp.

2013 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2013. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2014, 47 lpp.  

2012 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2012. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 46 lpp.   

2011 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2011. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2012, 47 lpp.   

2010 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2010. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2011, 48 lpp.   

2009 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2009. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2010, 52 lpp.  

2008 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2008. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 71 lpp. 

2007 - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2007. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2008, 54 lpp.