Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

02.01.2017 līdz 30.06.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/16/A/031

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Projekta mērķis: izstrādāt augstas efektivitātes siltumizolācijas materiālu no atjaunojamām izejvielām – cieto poliuretāna/poliizociānurāta (PU/PIR) putuplastu, kurā ievadīta nanoceluloze, lai sasniegtu labākas mehāniskās īpašības nekā pašlaik lietotajiem materiāliem.

Projekta galvenā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi apakšmērķi:

 1. izstrādāt nanocelulozes sintēzes metodi, kas atbilst zaļās ķīmijas standartiem – patērē mazāk ūdens, ir īsāks iegūšanas laiks un tajā tiek izmantotas mazāk toksiskas ķimikālijas;
 2. izstrādāt cietā PU/PIR putuplasta siltumizolācijas materiālu no polioliem, kas sintezēti no atjaunojamās izejvielas – tallu eļļas (celulozes ražošanas blakusprodukts, alternatīva polioliem no naftas resursiem);
 3. izstrādāt nanokompozītu – ar nanocellulozi pildītu PU/PIR putuplasta materiālu, kam būtu labākas mehāniskās īpašības nekā pašlaik lietotajiem materiāliem (ļaus samazināt putuplasta blīvumu, ietaupot izejmateriālus);
 4. izstrādāt termošuves materiālu no augsta blīvuma cietā PU/PIR putuplasta (papildus siltumizolācijai).

Izvirzīto mērķu izpildīšana sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un specializācijas jomu attīstībā:

 1. piedāvājot efektīvāku atjaunojamo izejmateriālu pielietošanu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā, radot jaunus materiālus un paplašinot to pielietošanas jomas;
 2. uzlabojot energoefektivāti, izstrādājot jaunus materiālus un ieviešot tehnoloģiskas inovācijas.
 3. padziļinot zināšanas un attīstot cilvēkkapitālu tādās jomās kā zināšanu ietilpīgā bioekonomikā, viedajos materiālos un tehnoloģijās, kuros Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi rūpnieciski pētījumi:

 • Nanocelulozes sintēze un raksturojums.
 • Biopoliolu sintēze.
 • Cieto PU/PIR putuplasta un nanocelulozes kompozītu iegūšana un raksturošana.
 • Termošuvju izstrāde no cietā PU/PIR putuplasta.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši.

Projekta īstenošanas gaita

29.06.2020 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019. – 30.06.2020

30.09.2019 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. – 30.09.2019

30.06.2019 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019. – 30.06.2019

31.03.2019 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2019. – 31.03.2019

28.12.2018 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018. – 31.12.2018

30.09.2018 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018. – 30.09.2018

30.06.2018 -  Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018. – 30.06.2018

29.03.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018. – 31.03.2018

30.12.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2017. – 31.12.2017

30.09.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2017. – 30.09.2017

30.06.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2017. – 30.06.2017

31.03.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 02.01.2017. – 31.03.2017

02.01.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā.