Bio-bāzēti risinājumi uzlabotiem akustiskiem pielietojumiem - Bio-Acouis

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2023 līdz 31.12.2026

Projekta tips

Horizon Europe

Projekta numurs

Horizon - 101086325

Projekta vadītājs

Laura Andže

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ; HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01 - MSCA Staff Exchanges 2021 ; HORIZON-MSCA-2021-SE-01

Projekta mērķis

Projekts fokusēts uz ļoti aktuālu sabiedrības un ekonomikas problēmu, jo troksnis ir viena no galvenajām problēmām cilvēkiem, kuri lielāko daļu laika pavadīja birojos un citās darbavietās. Arvien pieaug pieprasījums pēc akustiskiem risinājumiem, kas ir izmaksu efektīvi, atjaunojami, videi draudzīgi un pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un labklājību. Viena no galvenajām stratēģijām un izaicinājumiem ir, kā izstrādāt izmaksu efektīvus materiālus no atjaunojamiem resursiem, apvienojot bio-bāzētas izejvielas, kas veicinās vides aizsardzību, un ilgtspējīgus akustiskos risinājumus, kuriem būs ekonomiskas priekšrocības pielietojumā, salīdzinot ar tradicionālajiem materiāliem. Pētījuma struktūra ir izstrādāta tā, lai ievērotu "problēmu risināšanas" pieeju: notiek pētniecības un inovāciju personāla apmaiņa, nodrošinot augstu sadarbības līmeni starp industriju un akadēmiskām institūcijām, palielinot starpsektoru zināšanu pārnesi, lai varētu piedāvāt vispiemērotākos akustiskos risinājumus darbavietās un atklātās telpās. Inovācijas arvien vairāk ir atkarīgas no pētījumu daudzdisciplinaritātes, zināšanu un prasmju apmaiņas starp dažādām organizācijām. Bio-Acouis projekts sniegs uzlabotus inovatīvus akustiskus risinājumus, pamatojoties uz dabiskiem un bioloģiskas izcelsmes materiāliem, kas ir bioloģiski sadalāmi, viegli, izmaksu efektīvi un vides draudzīgi, vienlaikus novēršot un samazinot troksni atvērtās plānojuma telpās. Zinātniskais progress tiks panākts pētniecības un apmācības darbībās, un rezultāti tiks izplatīti visā pasaulē.

Budžets LVKĶI - 73 600 €

Projekta Bio-Acouis mājas lapa

CORDIS lapa