Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.02.2018 līdz 31.07.2018

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/41

Projekta vadītājs

Jānis Rižikovs

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izvērtēt pētījumu rezultātu komercializācijas potenciālu..

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) un izstrādāta komercializācijas stratēģija (KS). TEP ietvaros tiks izstrādāts tehnoloģijas un tās izmantošanas apraksts, potenciālā tirgus un patērētāju izpēte un ekonomiskais pamatojums tehnoloģijas attīstīšanai līdz ieviešanai tirgū. KS ir konkrēta produkta apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana) vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem produktu. KS tiks izstrādāts pie ārpakalpojuma sniedzēja, ievērojot noteiktās publiskā iepirkumu procedūras, balstoties uz LVKĶI izstrādātās TEP datiem un savstarpēju komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Projekta ilgums – 6 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 25 000.00, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā – EUR 21 250.00.

Projekta identifikācijas numurs – 1.2.1.2/16/I/001.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2017/41.

Projekta īstenošanas gaita

15.10.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2019.-30.09.2019

15.07.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2019.-30.06.2019

15.04.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2019.-31.03.2019

02.01.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2018.-31.12.2018

02.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2018.-31.07.2018

02.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2018.-30.04.2018

01.02.2018. - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.