Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

02.03.2020 līdz 31.08.2021

Projekta tips

ELFLA

Projekta numurs

19-00-A01620-000052

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 16.2 “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” aktivitāte.

Sadarbības partneri

Vadošais partneris - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;

Sadarbības partneri

- SIA “Energo Rīga Serviss”,

- Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts,

- SIA “Niedrāji MR”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu bioloģisku koksnes aizsardzības līdzekli un to uzklāšanas metodi skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 77 960,27 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.