Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un raksturojot procesa kinētiku (FORinPOL)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2018 līdz 30.11.2020

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2018/2-0020

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

LZP FLPP 2018/2

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt augsti efektīvu “zaļo poliolu” sintēzes metodi izmantojot heterogēnas fāzes enzīmu katalizatorus.
Projekta FORinPOL galvenā ideja ir ķīmijas fundamentālās pētniecības sasaiste ar vietējo  dabas resursu praktisku izmantošanu, ievērojot “zaļās ķīmijas” principus. Polioli tiks iegūti no 2. paaudzes bioresursa - tallu eļļas - ilgtspējīgs, vietējs un atjaunojams resurss no koksnes ķīmiskās pārstrādes produktiem.

FORinPOL tiks izstrādāta oriģināla inovācija – tallu eļļas epoksidācija ar in-situ iegūtām peroksitaukskābēm, izmantojot heterogēnas fāzes biokatalizatoru ar lipāzes enzīmu. Mērķis ir neizmantot zemas molekulmasas organiskos starpproduktus (kas ir industrijas standarts šobrīd), bet gan izmantot tallu eļļu kā skābekļa nesēju. Tiks izstrādāts enzimātiskās tallu eļļas epoksidācijas procesa kinētiskais modelis, lai optimizētu procesa parametrus, sasniegtu visaugstāko oksirāna grupas iznākumu un procesu piemērotu nepārtraukta tipa reaktoriem, ko plaši izmanto ķīmiskajā rūpniecībā. Tiks pētīti ķīmiskie un fizikālie faktori, kas noved pie biokatalizatora noārdīšanās.
Projekts sekmēs zināšanu ietilpīgas bioekonomikas attīstību, kas ir Latvijas, kā arī ES ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības stūrakmens. FORinPOL koncentrēsies uz rūpnieciski mērogojamām un realizējamām tehnoloģijām, vienlaikus ņemot vērā  izstrādāto produktu un tehnoloģiju ilgtspējību.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv)

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.11.2020 - Progresa pārskats 01.03.2020 - 30.11.2020

28.02.2020 - Progresa pārskats 01.08.2019 - 28.02.2020

31.07.2019 - Progresa pārskats 01.12.2018 - 31.07.2019