Ievēlēti vadošie pētnieki un pētnieki

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās Padomes sēdē 2022. gada 15. martā:

par Vadošajiem pētniekiem ievēlēti

  1. Andže, Laura.
  2. Puķe, Māris.

ar Pētniekim ievēlēti

  1. Fridrihsone, Velta.
  2. Godiņa, Daniela.
  3. Sosins, Guntis.

par Zinātniskajiem asistentiem ievēlēti

  1. Bērziņš, Rūdolfs.
  2. Šuleiko, Anastasija.

A P S V E I C A M !!!

 

Amata konkursa sludinājums (10.02.2022):

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām šādās nozarēs:

Ķīmijas inženierzinātne (Koksnes ķīmijas tehnoloģija; Celulozes un papīra tehnoloģija):

- vadošais pētnieks - 2 amata vietas

- pētnieks - 3 amata vietas

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Rūpnieciskā biotehnoloģija:

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Darba samaksa: vadošais pētnieks - sākot no 3,63 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas; pētnieks - sākot no 3,38 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas; zinātniskais asistents - sākot no 3,13 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam/-ei jāiesniedz šādi dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā,

- dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas atspoguļo zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredzi,

- zinātniskos grādus un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

- 6 pēdējo gadu nozīmīgāko publicēto zinātnisko darbu un saņemto patentu saraksts,

- citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz personīgi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā sekretariātā Rīgā, Dzērbenes ielā 27, slēgtā aploksnē ar norādi "Amatu konkursam uz vadošā pētnieka akadēmisko amatu", "Amatu konkursam uz pētnieka akadēmisko amatu" vai "Amatu konkursam uz zinātniskā asistenta akadēmisko amatu" attiecīgi. Tālr. uzziņām 67553063, e-pasts: kki@kki.lv.

 

Oficiālais paziņojums (OP 2022/29.AKK2) publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.02.2022, Nr. 29.

Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos