Informatīvi semināri par pētniecības projektu rezultātiem 15.11.2023.

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Šī gada 15. novembrī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina ikvienu interesentu piedalīties divos semināros par pētniecības projektu īstenošanas rezultātiem.

Norises laiks: trešdiena, 15. novembris, plkst. 10:00-12:00

Semināru norises vieta: LU Dabas māja, 324. telpa, Jelgavas iela 1, LV 1004, Rīga, Latvija

10:00 INFORTMATĪVS SEMINĀRS par projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/137 “Ar genoma mēroga stehiometrisko modēlešanu sasaistīta bioreaktora vadības sistema. (GenCon)” īstenošanas rezultātiem.

11:00 INFORTMATĪVS SEMINĀRS par projekta Nr. 1.1.1.1/21/A/044 “Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)” īstenošanas rezultātiem.

 

Semināru saturs apskatāms programmās: