LZA Arvīda Kalniņa vārdabalvu 2024 saņem institūta Vadošais pētnieks Dr. Bruno Andersons

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē 2024. gadā piešķirta LZA īstenajam loceklim Bruno Andersonam (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts) par devumu Latvijas meža nozari atbalstošajā zinātnē.

Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju Arvīda Kalniņa (1894–1981) vārdbalvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē iedibināja 1998. gadā, godinot izcilā profesora ieguldījumu meža nozares attīstīšanā. Viņš bija koksnes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas zinātnes pamatlicējs Latvijā. Viņa zinātniskā darbība aptvēra visus nozīmīgākos mežsaimniecības aspektus, sākot ar meža audzēšanu, ķīmisko meža tehnoloģiju, mežsaimniecības un kokrūpniecības produktiem līdz koksnei kā ķīmiskās rūpniecības izejvielai. Šogad atzīmējam Arvīda Kalniņa 130. dzimšanas dienu.

Bruno Andersons ir devis nozīmīgu ieguldījumu koksnes kā materiāla izpētē un tās pielietošanas iespēju paplašināšanā tautsaimniecībā, īpaši meža nozarē. Pētniecības jomas ietver: koksnes šūnapvalku makromolekulārās struktūras veidošanās, komponentu termodinamiskā saderība; koksnes un koksnes materiālu struktūra, fizikālās un ķīmiskās īpašības; koksnes abiotiskā un biotiskā noārdīšanās, novecošanās mehānismi; koksnes aizsardzības līdzekļi un paņēmieni, t.sk., koksnes termiskā modifikācija; kultūrvēsturiskā koka mantojuma izpēte un saglabāšana. Pētniecība cieši saistīta ar praktisku problēmu risinājumiem un zinātnisko atziņu ieviešanu tautsaimniecībā.

Bruno Andersons ir LZA un LMZA vadības struktūrvienību loceklis, Meža nozares kompetences centra padomes loceklis, RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes, LBTU Meža fakultātes un LVMI “Silava” konventa loceklis, LZP eksperts Materiālzinātnes un Ķīmijas inženierzinātņu nozarēs, ES datu bāzes eksperts ar pieredzi Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Slovēnijas un Šveices zinātnisko projektu vērtēšanā un starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā.

B. Andersona zinātniskā darbība rezultējusies vairāk nekā 200 (t.sk. 56 SCOPUS, Web of Science) zinātniskās publikācijās. Hirša indekss – 17.

Pēdējos gados iegūto apbalvojumu un atzinību vidū jāmin, ka B. Andersons ir LZA Lielā medaļas laureāts (2019), kā arī saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu “Par ieguldījumu koksnes ķīmijas nozares un tautsaimniecības attīstībā” (2021) un Rundāles pils muzeja Atzinības rakstu “Par ieguldījumu pils jumta projekta realizācijā” (2022).

Papildus informācija