LZA Gadagrāmata - LVKĶI pētījumi koksnes aizsardzības jomā

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Informācija par institūta pētījumiem koksnes aizsardzības jomā iekļauta Latvijas zinātņu akadēmijas 2022. gadagrāmatas izdevumā angļu valodā “THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES YEARBOOK 2022” . Raksts sniedz pārskatu par LVKĶI Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vēsturi, pašlaik veiktajiem pētījumiem un realizētajiem projektiem, izmantot'ajām iekārtām un metodēm, sadarbību ar ražotājiem un ieguldījumu kultūras pieminekļu saglabāšanā.

Eksperimentālo paraugu novecošanas novērtējums āra apstākļos.

Publikācija (angliski): B. Andersons. Research on wood protection problems in Latvia. - The Latvian Academy of Sciences Yearbook 2022 - Riga, Zinatne, 2022, pp. 77-83.