Seminārs studentiem ’''Studiju darbi koksnes ķīmijas kontekstā’’

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

2020. gada 10. septembrī notika seminārs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā strādājošajiem studentiem ‘’Studiju darbi koksnes ķīmijas kontekstā’’. Pārstāvot dažādas studiju programmas, seminārā piedalījās:

  • Daniela Godiņa ar tēmu ‘’No biomasas iegūtu ogļhidrātu un to atvasinājumu izpēte ar šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīžu metodēm’’ (LVKĶI Biorafinēšanas laboratorija, LU doktorantūras studiju programma ‘’Ķīmija’’; darba vadītāji LU prof. Dr. chem. Arturs Vīksna, LVKĶI pētniece Dr. chem. Kristīne Meile);

  • Matīss Pāls ar tēmu ’’Koku mizas organosolv delignifikācija, iegūto lignīnu raksturošana un izmantošanas iespēju izpēte’’ (LVKĶI Lignīna ķīmijas laboratorija, LU doktorantūras studiju programma ‘’Ķīmija’’; darba vadītāji LU prof. Dr. chem. Arturs Vīksna, LVKĶI pētnieks Mg. chem. Aleksandrs Aršaņica);

  • Ance Pļavniece ar tēmu ‘’Biomasas izcelsmes nanoporainu oglekļa materiālu iegūšana un modificēšana’’ (LVKĶI Biorafinēšanas laboratorija, RTU doktorantūras studiju programma ‘’Ķīmijas tehnoloģija’’; darba vadītāji RTU prof. Dr. sci. ing. Jānis Ločs, LVKĶI vadošais pētnieks Dr. sci. ing. Aivars Žūriņš);

  • Zinta Zīmele ar tēmu ‘’Micēlija bio-kompozītmateriāls - netradicionāla būvniecības produkta izgatavošana’’ (LVKĶI Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija, RTU doktorantūras studiju programma ‘’Būvniecība’’; darba vadītāji RTU prof. Dr. sci. ing. Diāna Bajāre, LVKĶI vadošā pētniece Dr. biol. Ilze Irbe).

Seminārs tika rīkots kā komunikācijas, pedagoģiskā aktivitāte ERAF projekta Nr. 1.1.1.2./16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/388 "Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam" ietvaros.