PhD Aiga Ivdre

Izglītība

2014 - līdz šim brīdim, doktorantūras studijas, ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts 2012 - Inženierzinātņu maģistrs ķīmijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliola sintēze un izstrādne no atjaunojamām izejvielām un reciklētaa polietilēntereftalāta (PET). Cietā poliuretāna putuplastu receptūtu izstrāde, materiālu ieguve un raksturošana. Nocelulozes sintēze un raksturošana.

Nozīmīgākie projekti

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16A/031), zinātniskā asistente  2012-2016 - 7. ietvarprogramma - The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION) (Nr.314744), zinātniskā  asistente 2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēna tereftalāta un atjaunojamām izejvielām (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskā  asistente 2014-2014 - 7. ietvarprogramma - Bio-based polyurethane composites with natural fillers (BIOPURFIL) (Nr.318996), zinātniskā asistente (Nacionālā Universitāte Mar del Plata, Materiālu zinātnes un tehnoloģijas institūts, Mar del Plata, Argentīna)

Papildus informācija

2011 - Armīna Rūša piemiņas stipendijas laureāte 2009 - Armīna Rūša piemiņas stipendijas laureāte 2009 - Rīgas Tehniskās universitātes Zelta fonda laureāte

Nozīmīgākās publikācijas

Kairytė, A., Kirpļuks, M., Ivdre, A., Cābulis, U., Vaitkus, S., Pundien ė, I. Cleaner production of polyurethane foam: Replacement of conventional raw materials, assessment of fire resistance and environmental impact. - Journal of Cleaner Production, 2018, 183, 760-771 (Doi: 10.1016/j.jclepro.2018.02.164).  Ivdre, A., Fridrihsone-Girone, A., Abolins, A., Cabulis, U. Effect of different concentration of rapeseed oil and recycled poly (ethylene terephthalate) in polyols for rigid polyurethane foams. - Journal of Cellular Plastics, 2018, 54, 2, 161-177 (Doi: 10.1177/0021955X16670585). Mucci, V. L., Ivdre,  A., Buffa, J. M., Cabulis, U., Stefani, P. M., Aranguren, M. I. Composites made from a soybean oil biopolyurethane and cellulose nanocrystals. - Polymer Engineering and Science, 2017, 58, 2, 125-132 (Doi: 10.1002/pen.24539). Gaidukova, G., Ivdre, A., Fridrihsone, A., Verovkins, A., Cabulis, U., Gaidukovs, S. Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. - Industrial Crops and Products, 2017, 102, 133-143 (Doi: 10.1016/j.indcrop.2017.03.024). Kirpluks, M., Cabulis, U., Ivdre, A., Kuranska, M., Zieleniewska, M., Auguscik, M. Mechanical and thermal properties of high-density rigid polyurethane foams from renewable resources. - Journal of Renewable Materials, 2016, 4, 1, 86-100 (Doi: 10.7569/JRM.2015.634132).