Mg.Sc.ing. Artūrs Šuleiko

Izglītība

2018. gadā - Inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā, Rīgas Tehniska universitāte, Rīga, Latvija

Zinātniskās intereses un kompetence

Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem. Bioreaktoru konstrukciju hidrodinamisko parādību izpēte un modelēšana. Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām vajadzībām. Biotehnoloģisko procesu modelēšana un optimizācija.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” ERAF projekts Nr. KC-PI-2017/66 „Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām”

Papildus informācija

Kopš 2014. gada rūpniecisko iekārtu inženieris A/S "Biotehniskais centrs", Rīga, Latvija

Nozīmīgākās publikācijas

Orlova S., Koņuhova M., Kamoliņš E., Otaņķis R., Šuleiko A. Design of Magnetic Couplings for Bioreactors: Analytical Treatment and Optimization. No: 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE ’18 ECCE Europe): Conference Proceedings, Latvija, Riga, 2018, 297-306 pp. Grigs O., Galvanauskas V., Dubencovs K., Vanags J., Suleiko A., Berzins T., Kunga L. Model predictive feeding rate control in conventional and single-use lab-scale bioreactors: a study on practical application. Chem. Biochem. Eng. Q. 2016, Vol. 31(1), pp. 75–88. ​