Mg.sc.ing. Edgars Kuka

Izglītība

2017. – Inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnē (Mg.sc.ing.), Rīgas Tehniskās Universitāte, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte.

2015. – Dabas zinātņu bakalaura grāds ķīmijā (B.sc.chem.), Rīgas Tehniskās Universitāte, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes polimēra kompozītu iegūšana un to īpašību izpēte; produktu dzīves cikla novērtējums (dzīves cikla analīze), koksnes hidrotermiskā modificēšana; bērza saplākšņa virmas īpašību uzlabošana ar dažādiem paņēmieniem; koksnes kombinētā apstrāde, ietverot termisko modificēšanu un impregnēšanu; vara noteikšana koksnē.

Nozīmīgākie projekti

2017.-2020. – ERAF projekts – “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 1.1.1.1./16/A/133), zinātniskais asistents.

2016.-2018. – MNKC projekts – “Bērza saplākšņa modificēšana” (Nr. 1.2.1.1/16/A/009), zinātniskais asistents.

2014.-2017. – VPP projekts – “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” (Nr. 2014.10-4/VPP-6/6), zinātniskais asistents.

2014.-2015. – ERAF projekts – “Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” (Nr. 2014/0018/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040), zinātniskais asistents.

2012.-2015. – MNKC projekts – “Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” (Nr. 4-06/32-P4), zinātniskais asistents.

Papildus informācija

Doktorants studiju programmā "Materiālzinātne" Rīgas Tehniskajā universitātē (no 2017. gada septembra).

Nozīmīgākās publikācijas

Kuka, E., Cirule, D., Andersone, I., Miklasevics, Z., Andersons, B. Life cycle inventory for currently produced pine roundwood. Journal of Cleaner Production, 2019, 235, 613-625 (doi: 10.1016/j.jclepro.2019.07.004). 

Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Andersone, I., Andersons, B. Wood particle size influence on water resistance and mechanical properties of thermally modified wood-polypropylene composites. International Wood Products Journal, 2018, 9(2), 90-95 (doi: 10.1080/20426445.2018.1493069).

Cirule, D., Kuka, E., Verovkins, A., Andersone, I. Restriction Of liquid water spreading in overlaid plywood top veneer. Research for Rural Development, 2018, 1, 86-91 (doi: 10.22616/rrd.24.2018.013).

Antons, A., Cirule, D., Verovkins, A., Kuka, E. Effect of thermal treatment on physical and mechanical properties of birch and pine wood. Research for Rural Development, 2018, 1, 78-85 (doi: 10.22616/rrd.24.2018.012).

Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B. Fungal Degradation of Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Wood Residues. Key Engineering Materials, 2017, 721, 8-12 (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.8).

Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Andersone, I., Andersons, B. Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Birch Wood Residues. International Wood Products Journal, 2016, 7(4), 210-215 (doi: 10.1080/20426445.2016.1214439).

Cirule, D., Meija-Feldmane, A., Kuka, E., Andersons, B., Kurnosova, N., Antons, A., Tuherm, H. Spectral Sensitivity of Thermally Modified and Unmodified Wood. BioResources, 2016, 11(1), 324-335 (doi: 10.15376/biores.11.1.324-335).