Mg.sc.ing. Edgars Kuka

Izglītība

2017 – iegūts inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnē (Mg.sc.ing); Rīgas Tehniskā universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes polimēra kompozītu iegūšana un to īpašību izpēte; koksnes hidrotermiskā modificēšana; bērza saplākšņa virmas īpašību uzlabošana ar dažādiem paņēmieniem; koksnes kombinētā apstrāde, ietverot termisko modificēšanu un impregnēšanu; vara noteikšana koksnē.

Nozīmīgākie projekti

MNKC projekts, nr.1.2.1.1/16/A/009. “Bērza saplākšņa modificēšana”, 2016-2018.

ERAF projekts, nr. 1.1.1.1./16/A/133. “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi”, 2017-2020.

Papildus informācija

No 2017. gada septembra doktorants studiju programmā “Materiālzinātne” Rīgas Tehniskajā universitātē.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B. 2017. Fungal Degradation of Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Wood Residues. Key Engineering Materials, 721, 8-12.
  2. Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Andersone, I., Andersons, B. 2016. Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Birch Wood Residues. International Wood Products Journal, 7(4), 210-215.
  3. Cirule, D., Meija-Feldmane, A., Kuka, E., Andersons, B., Kurnosova, N., Antons, A., Tuherm, H. 2016. Spectral Sensitivity of Thermally Modified and Unmodified Wood. BioResources, 11 (1), 324-335.
  4. Cirule, D., Kuka, E. 2015. Effect of Thermal Modification on Wood Colour. Research for Rural Development, 2, 87-92.
  5. Cirule, D., Meija-Feldmane, A., Kuka, E. 2014. Colour Stability of Thermally Modified Hardwood. Research for Rural Development, 2, 103-108.

.