M.sc.biol Elīna Didrihsone

Izglītība

2017 – iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (M.sc.biol), Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Magnētiskā lauka ietekme uz dažādu mikroorganismu kultivācijas procesiem. Mikroorganismu sintrofijas sistēmas izveide produktu ar pievienotu vērtību iegūšanai. Biodegradējamu kompozītmateriālu izstrāde.

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem". Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi". Vienošanās Nr.1.1.1.1/18/A/022, 2019.-2022.g.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi". Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/144, 2017.-2019.g.​

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām”. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai". Vienošanās Nr. 1.2.1.2/16/I/001, projekta identifikācijas Nr. KC-PI-2017/66, 2018.g.

Nozīmīgākās publikācijas

Alina Rekena, Elina Didrihsone, Kristine Vegere.The role of magnetic field in the biopharmaceutical production: Current perspectives. Biotechnology Reports, Volume 22, 2019, e00334, ISSN 2215-017X, https://doi.org/10.1016/j.btre.2019.e00334.