PhD Errj Sansonetti

Izglītība

2008. – Dabas zinātņu maģistra grāds organiskajā ķīmijā (Mg.chem.), Perudžas universitāte, Matemātikas, fizikas un dabaszinātņu fakultāte, Ķīmijas departaments.

Zinātniskās intereses un kompetence

Virsmas aktīvas vielas īpašības un to lietošana, emulsiju veidošanu un raksturošanu, koksnes termiskā modifikācija, virsmas īpašību noteikšana un raksturošana caur kontaktleņķa mērīšanu, mākslīga un dabīga koksnes novecošanas, krāsas izmaiņas un to spektrofotometrisko īpašību noteikšanas, WB un SB koksnes pārklājumi.

Nozīmīgākie projekti

2017.-2020. – ERAF projekts – “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 1.1.1.1./16/A/133), zinātniskais asistents. 2016.-2018. – MNKC projekts – “Bērza saplākšņa modificēšana” (Nr. 1.2.1.1/16/A/009), zinātniskais asistents. 2014.-2017. – VPP projekts – “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” (Nr. 2014.10-4/VPP-6/6), zinātniskais asistents. 2014.-2015. – ERAF projekts – “Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” (Nr. 2014/0018/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040), zinātniskais asistents. 2012.-2015. – MNKC projekts – “Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” (Nr. 4-06/32-P4), zinātniskais asistents.

Papildus informācija

2014. 5.-7. Marts, Treniņskola – Dekoratīvo laminātu ražošana un raksturošana (Production and Characterization of Decorative Laminates) Porto & Viseu, Portugālē. 2014. 10.-13. Februāris, Treniņskola – Termo-Hidro-mehaniskas uzvedības skaitliskā implementēšana (Numerical Implementation of Thermo-Hydro-Mechanical Behaviour) Bordo, Francijā. 2013. 20.-22. Maijs, Treniņskola – Ķīmiskās un īpašību izmaiņas koksnē THM procesa laikā (Chemical and property changes in wood during THM-treatment) Espoo, Somijā. 2013. 6.-8. Marts, Treniņskola – Termiski modificēto koksnes virsmu apdare ar UV laku produktiem – teorija un prakse (Finishing of the surface of thermally modified wood with UV lacquer products - theory and practice) Poznaņā, Polijā. 2012. 3-4 un 10-11 Aprīlis, Doktorantūras lekcijas: Koksnes ķīmija biokompozīti un būvmateriāli (Wood chemistry, biocomposites and building materiāls) KTH Būvmateriāli, Stokholmā, Zviedrijā.

Nozīmīgākās publikācijas

Andersons, B., Andersone, I., Zudrags, K., Sansonetti, E. Impregnated and covered birch plywood performance during external exposure. Wood Material Science and Engineering 2018, 13(1), 21-27 (doi: 10.1080/17480272.2016.1231715).  Grinins, J., Andersons, B., Irbe, I., Andersone, I., Meija-Feldmane, A., Janberga, A., Pavlovics, G., Sansonetti, E. Thermo-hydro treated (THT) birch veneers for plywood production with improved properties. Holzforschung, 2016, 70(8), 739-746 (doi: 10.1515/hf-2015-0155). Biziks, V., Andersons, B., Sansonetti, E., Andersone, I., Militz, H., Grinins, J. One stage thermo-hydro treatment (THT) of hardwoods: An analysis of form stability after five soaking-drying cycles. Holzforschung, 2015, 69(5), 563-571 (doi: 10.1515/hf-2014-0083). Sansonetti, E., Andersons, B., Biziks, V., Grinins, J., Chirkova, J. Investigation of surface properties of hydrothermally modified soft deciduous wood. International Wood Products Journal, 2013, 4(2), 122-127 (doi: 10.1179/2042645312Y.0000000028).