Dr.sc.ing. Gunārs Pavlovičs

Izglītība

2011 - iegūts inženierzinātņu doktora grāds (Dr.Sc.Ing.), ķīmijas inženierzinātnes nozares vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās materiālu fizikālo, anatomisko, mehānisko īpašību pētījumi

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 “Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” (2014-2015)

ERAF projekts Nr. 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054 “Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā” (2014-2015)

Nozīmīgākās publikācijas

  1. A. Arshanitsa, T. Dizhbite, O. Bikovens, G. Pavlovich, A. Andersone, G. Telysheva.. Effect of Microwave Treatment on the Chemical Structure of Lignocarbohydrate Matrix of Softwood and Hardwood. ENERGY & FUELS 2016, 30, pp. 457- 464.
  2. Grinins J., Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch veneer for plywood production with improved properties. Holzforschung, 70(8),739-746
  3. Grinins J., Irbe I.,  Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch plywood with improved service properties.International Wood Products Journal, 7(4),181 -187.