Dr.biol. Ilze Irbe

Izglītība

2009. – Doktora grāds bioloģijā (Dr.biol.), mikrobioloģija, Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes mikrobioloģiskā noārdīšana; koksnes struktūras un mikroorganismu mikroskopija; sēņu daudzveidība celtniecības koksnē; apstrādātas koksnes un tās produktu ilgizturība pret bioloģisko noārdīšanos.

Nozīmīgākie projekti

2017.-2020. – ERAF projekts – “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 1.1.1.1./16/A/133), vadošā pētniece.

2016.-2018. – MNKC projekts – “Bērza saplākšņa modificēšana” (Nr. 1.2.1.1/16/A/009), vadošā pētniece.

2014.-2015. – ERAF projekts – “Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” (Nr. 2014/0018/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040), vadošā pētniece.

2010.-2013. – ES INTERREG IVA projekts – “Sēnes un kukaiņi Baltijas jūras salu ēkās” (FaBBi), mikoloģijas eksperte.

Papildus informācija

No 2016. – Latvijas Zinātnes padomes eksperte Bioloģijas un Materiālzinātnes nozarēs.

No 2015. – COST akcijas TD1406 MC komitejas Latvijas pārstāve.

No 2012. – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zinātniskā padome.

No 2011. – Starptautiskās pētījumu grupas koksnes aizsardzībā (IRG/ WP) biedre.

2007.-2011. – COST akcijas IE0601 MC komitejas Latvijas pārstāve.

No 2004. – Eiropas Mikologu asociācijas biedre.

No 2002. – Latvijas Mikrobiologijas biedrības biedre.

No 2002. – Latvijas Mikologu biedrības biedre.

No 1999. – Starptautiskās Biobojājumu biedrības (IBBS) biedre.

Nozīmīgākās publikācijas

Irbe, I., Bikovens, O., Fridrihsone, V., Dzenis, M. Impact of biodeterioration on structure and composition of waterlogged foundation piles from Riga Cathedral (1211 CE), Latvia. Journal of Archaeological Science: Reports, 2019, 23, 196–202 (doi: 10.1016/j.jasrep.2018.11.002).

Irbe, I., Grinins, J., Andersone, I. Andersons, B. Susceptibility of thermo-hydro-treated birch plywood to mould and blue stain fungi. Wood Material Science & Engineering, 2018,13 (5), 296-304 (doi: 10.1080/17480272.2017.1335346).

Irbe, I., Sable, I.,  Noldt, G.,  Grinfelds, U.,  Jansons, A., Treimanis, A., Koch, G. Wood and Tracheid Properties of Norway Spruce (Picea abies [L] Karst.) Clones Grown on Former Agricultural Land in Latvia. Baltic Forestry, 2015, 21(1), 114-123 (Pieejams šeit).

Irbe, I., Elisashvili, V., Asatiani, M. D., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B., Biziks, V., Grinins, J. Lignocellulolytic activity of Coniophora puteana and Trametes versicolor in fermentation of wheat bran and decay of hydrothermally modified hardwoods. Int. Biodeterioration & Biodegradation, 2014, 86, 71-78 (doi: 10.1016/j.ibiod.2013.06.027).

Irbe, I., Karadelev, M., Andersone, I., Andersons, B. Biodeterioration of external wooden structures of the Latvian Cultural Heritage. Journal of Cultural Heritage, 2012, 135, 579–584 (doi: 10.1016/j.culher.2012.01.016).