Dr.chem. Ingeborga Andersone

Izglītība

1998. – Doktora grāds ķīmijā (Dr.chem.), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. 1967. – Inženiera-tehnologa kvalifikācija, Specialitāte – ķīmijas tehnoloģija, Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koks būvniecībā, celtniecībā un dzīves vidē. Koksnes un koksnes materiālu noārdīšanās ar bioloģiskiem organismiem, uguni un vides iedarbības rezultātā: aizsardzības līdzekļi un paņēmieni, t.sk. termiskā modifikācija. Koksnes noārdīšanās mehānismi dažādu faktoru ietekmē: instrumentālās un analītiskās izpētes metodes. Kultūrvēsturiskais koka mantojums: izpēte un saglabāšana.

Nozīmīgākie projekti

2017.-2021. – ERAF projekts – “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 1.1.1.1./16/A/133), vadošā pētniece. 2016.-2018. – MNKC projekts – “Bērza saplākšņa modificēšana” (Nr. 1.2.1.1/16/A/009), vadošā pētniece. 2014.-2017. – VPP projekts – “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” (Nr. 2014.10-4/VPP-6/6), vadošā pētniece. 2014.-2015. – ERAF projekts – “Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” (Nr. 2014/0018/2DP/2.1.1.1.0 /14/ APIA/ VIAA/040), vadošā pētniece. 2012.-2015. – MNKC projekts – “Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” (Nr. 4-06/32-P4), vadošā pētniece.

Papildus informācija

Dalība Latvijas Materiālu pētīšanas biedrībā. 2013.-2017. – Dalība COST akcijā FP 1303 “Performance of Biobased building materials”, Latvijas pārstāve Menedžmenta komitejā. 2014.-2018. – Dalība COST akcijā FP 1407 “Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach” (ModWoodLife); Latvijas pārstāvja aizvietotāja Menedžmenta komitejā. Lekciju kurss “Koksnes bionoārdīšanās, aizsardzība un konservācija” Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta studentiem specialitātē “Konservācijas un restaurācijas tehnoloģijas”. Lekciju kursi “Koksnes ķīmiskā aizsardzība” un “Koksnes noārdīšanās ar koksngraužiem” Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem priekšmeta “Koksnes ķīmija un tehnoloģija” ietvaros. Atsevišķas lekcijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Mg. studentiem par koksnes degradāciju ar bioloiģiskiem noārdītājiem un uguni, aizsardzības paņēmieniem un līdzekļiem.

Nozīmīgākās publikācijas

Andersone, I., Dobele, G., Andersons, B., Kurnosova., N., Kuka, E., Volperts, A. A study of thermo-hydro-treated birch wood by chemical analysis and Py-GC/MS. Holzforschung, 2019, Published Online: 2019-03-05 (doi: 10.1515/hf-2018-0169). Andersons, B., Andersone, I., Zudrags, K., Sansonetti, E. Impregnated and covered birch plywood performance during external exposure. Wood Material Science & Engineering, 2018, 13(1), 21-27 (doi: 10.1080/17480272.2016.1231715). Andersons, B., Andersone, I., Irbe, I., Fridrihsone, V., Lūsis, R. Exploration of waterlogged piles and wooden constructions of Riga Dome Cathedral. Document IRG/WP 17-10901, 2017, 6 lp. (Pieejams šeit). Andersons, B., Noldt, G., Koch, G., Andersone, I., Meija-Feldmane, A., Biziks, V., Irbe, I., Grinins, J. Scanning UV microspectrophotometry as a tool to study the changes of lignin in hydrothermally modified wood. Holzforschung, 2016, 70(3), 215–221 (doi: 10.1515/hf-2015-0027). Biziks, V., Van Den Bulcke, J., Grinins, J., Militz, H., Andersons, B., Andersone, I., Dhaene, J., Van Acker, J. Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 2016, 70(2), 167 – 177 (doi: 10.1515/hf-2014-0337). Biziks V., Andersons B., Sansonetti E., Andersone I., Militz H., Grinins J. One stage thermo-hydro treatment (THT) of hardwoods: an analysis of form stability after five soaking-drying cycles. Holzforschung, 2015, 69(5), 563-571 (doi: 10.1515/hf-2014-0083). Rowell, R.M., Andersone, I., Andersons, B. Heat treatment. Chapter 14 in Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Second Edition, CRC Press, 2012, 511-536 (Pieejams šeit).