Dr.sc.ing. Juris Grīniņš

Izglītība

2016 - Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.) ķīmijas inženierzinātnes nozares, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē par promocijas darbu: “Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hidrotermiskās modifikācijas paņēmienu”

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās materiālu ilgizturības uzlabošana ar dažādiem apstrādes paņēmieniem. Hidrotermiskā modifikācija, apstrāde ar polimēru sveķu šķīdumiem, mitrumizturīgi plātņu materiāli no koksnes pārstrādes atlikumiem

Nozīmīgākie projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts "Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem”. Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/210, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (2018-2020).

ERAF projekts „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”. Nr. 1.1.1.1/16/A/042 (2016-2017).

ERAF projekts „Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”. Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 (2014-2015).

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Irbe I., Grinins J., Andersone I., Andersons B. 2017. Susceptibility of thermo-hydro-treated birch plywood to mould and blue stain fungi. Wood Material Science and Engineering, DOI: 10.1080/17480272.2017.1335346.
  2. Grinins J., Andersons B., Irbe I., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch veneers for plywood production with improved properties. Holzforschung, 70(8), 739-746.
  3. Grinins J., Irbe I., Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch plywood with improved service properties. International Wood Products Journal, 7(4), 181-187.
  4. Biziks V., Van Den Bulcke J., Grinins J., Militz H., Andersons B., Andersone I., Dhaene J., Van Acker J. 2016. Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 70 (2), 167 – 177.
  5. Grinins J., Andersons B., Biziks V., Andersone I., Dobele G. 2013. Analytical pyrolysis as an instrument to study the chemical transformations of hydrothermally modified wood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 103, 36-41.