Dr. sc. ing. Linda Vecbiškena


 • ResearchGateResearchGate
 • Izglītība

   2016 - Inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Biomateriāli, biokeramika, kalcija fosfātu kaulu cementi, nanomateriāli, nanokompozīti, biosaderība, šūnu kultūras, koksnes ķīmija, papīra tehnoloģijas ​​

  Nozīmīgākie projekti

  Valsts pētījumu programma "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas"2015 – pašlaik,  Pētniece. 

  Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitāte 2.1.2.1.1. "Kompetences centri", Līgums 15-11 Nr.4-06/18-P2 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC) "Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte." 2015 – 2015, Inženiere

  Taivānas – Latvijas – Lietuvas sadarbības projekts "Nanoscaled functional materials for biotechnological and optical applications." 2012 – 2013, Pētniece.

  Papildus informācija

  13th International Conference on Global Research and Education – Inter-Academia 2014 Young Researcher Award, 2014

  52nd Scientific and Technical Students Conference of Riga Technical University – Best Presentation Award, 2011

  Nozīmīgākās publikācijas

  Vecbiskena L., Vikele L., Rozenberga L., Sable I. Wood-based biocomposites: mechanical processing, physical and biological properties. Key Eng. Mater., 674, 2016, 26.–30. lpp.

  Rozenberga L., Vikele L., Vecbiskena L., Sable I., Laka M. Preparation of nanocellulose using ammonium persulfate and method’s comparison with others. Key Eng. Mater., 674, 2016, 21.–25. lpp. 

  Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Yang C.K.T. Crystallized nano-sized alpha-tricalcium phosphate from amorphous calcium phosphate: microstructure, cementation and cell response. Biomed. Mater., 10, 2015, 1.–10. lpp.