Dr. sc. ing. Linda Vecbiškena


 • ResearchGateResearchGate
 • Izglītība

   2016. Inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Biomateriāli, biokeramika, kalcija fosfātu kaulu cementi, nanomateriāli, nanokompozīti, biosaderība, šūnu kultūras, koksnes ķīmija, papīra tehnoloģijas ​​

  Nozīmīgākie projekti

  2015.- 2018. Valsts pētījumu programma "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas" Pētniece.  2015. - 2015. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitāte "Kompetences centri", Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC) "Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte."  Inženiere 2012. – 2013. Taivānas – Latvijas – Lietuvas sadarbības projekts "Nanoscaled functional materials for biotechnological and optical applications", Pētniece.

  Papildus informācija

  2014. 13th International Conference on Global Research and Education – Inter-Academia 2014 Young Researcher Award 2011. 52nd Scientific and Technical Students Conference of Riga Technical University – Best Presentation Award

  Nozīmīgākās publikācijas

  ​Vecbiskena L., Vikele L., Rozenberga L., Sable I. Wood-based biocomposites: mechanical processing, physical and biological properties. Key Eng. Mater., 674, 2016, 26.–30. lpp. Rozenberga L., Vikele L., Vecbiskena L., Sable I., Laka M. Preparation of nanocellulose using ammonium persulfate and method’s comparison with others. Key Eng. Mater., 674, 2016, 21.–25. lpp.  Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Yang C.K.T. Crystallized nano-sized alpha-tricalcium phosphate from amorphous calcium phosphate: microstructure, cementation and cell response. Biomed. Mater., 10, 2015, 1.–10. lpp.