Dr. sc. ing. Linda Vecbiškena

Izglītība

2011 – 2016 Inženierzinātņu doktora grāds, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte

2009 – 2011 Inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā (Ar izcilību), Rīgas Tehniskā universitāte

2005 – 2009 Inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

INTERESES

Biomateriāli, biokeramika, kalcija fosfātu kaulu cementi, nanomateriāli, nanokompozīti, biosaderība, šūnu kultūras, koksnes ķīmija, papīra tehnoloģijas 

ZINĀTNISKĀ PRAKSE

Neorganiskās ķīmijas institūts, Viļņas Universitāte, Lietuva, 2014 – 2015

Ķīmijas, materiālu un ķīmijas tehnoloģijas institūts, Milānas Tehniskā universitāte, Itālija, 2013 – 2014 

Nozīmīgākie projekti

2015 – pašlaik Pētniece, Valsts pētījumu programma "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas"

2015 – 2015 Inženiere, Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitāte 2.1.2.1.1. "Kompetences centri", Līgums 15-11 Nr.4-06/18-P2 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC) "Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte"

2012 – 2013 Pētniece, Taivānas – Latvijas – Lietuvas sadarbības projekts "Nanoscaled functional materials for biotechnological and optical applications"

2010 – 2011 Zinātniskā asistente, ESF projekts "Multidisciplinary Research in Biomaterials Technology of New Scientist Group", No.2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090

Papildus informācija

APBALVOJUMI

13th International Conference on Global Research and Education – Inter-Academia 2014 Young Researcher Award, 2014

52nd Scientific and Technical Students Conference of Riga Technical University – Best Presentation Award, 2011

STIPENDIJAS

Lietuvas Valdības stipendijas studentiem, lektoriem un pētniekiem, Lietuva, 2014 – 2015

Itālijas Valdības stipendijas ārvalstu un I.R.E. studentiem, Itālija, 2014

DALĪBA BIEDRĪBĀS

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvija, no 2014. gada

Viļņas Universitātes Sol-Gel ķīmijas grupa, Lietuva, no 2014. gada

Itālijas Republikas Materiālzinātnes un tehnoloģijas nacionālais starpuniversitāšu konsorcijs, Itālija, no 2014. gada

Nozīmīgākās publikācijas

PUBLIKĀCIJAS ZINĀTNISKAJOS ŽURNĀLOS

Vecbiskena L., Vikele L., Rozenberga L., Sable I. Wood-based biocomposites: mechanical processing, physical and biological properties. Key Eng. Mater., 674, 2016, 26.–30. lpp.

Rozenberga L., Vikele L., Vecbiskena L., Sable I., Laka M. Preparation of nanocellulose using ammonium persulfate and method’s comparison with others. Key Eng. Mater., 674, 2016, 21.–25. lpp. 

Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Yang C.K.T. Formation of calcium-deficient hydroxyapatite via hydrolysis of nano-sized pure α-tricalcium phosphate. Adv. Mater. Res., 1117, 2015, 201–204. lpp.

Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Yang C.K.T. Crystallized nano-sized alpha-tricalcium phosphate from amorphous calcium phosphate: microstructure, cementation and cell response. Biomed. Mater., 10, 2015, 1.–10. lpp.

Vecbiskena L., De Nardo L., Chiesa R. Nanostructured calcium phosphates for biomedical applications. Key Eng. Mater., 604, 2014, 212.–215. lpp. 

Vecbiskena L., Berzina-Cimdina L., Gross K.A. Influence of the tricalcium phosphate phase on the mechanical strength and biocompatibility of calcium phosphate bone cements. Eur. Cell. Mater., 23 (Suppl 3), 2012, S54.

Irbe Z., Vecbiskena L., Berzina-Cimdina L. Setting properties of brushite and hydroxyapatite compound cements. Adv. Mater. Res., 222, 2011, 239.–242. lpp.

PUBLIKĀCIJAS ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMĀ

Vecbiskena L., Rozenberga L., Vikele L., Vlasov S., Laka M. Bio-based nanomaterials – versaltile materials for industrial and biomedical applications. JJAP – Japanese Journal of Applied Physics – Conference Proceedings, 2016. – 011109-1.–011109-5. lpp. 

Vecbiskena L., Altomre L., Chiesa R., De Nardo L. Calcium phosphate biocomposite coatings on titanium. I Materiali Biocompatibili Per La Medicina,  Mantova: Universitas Studiorum S.r.l., 2014. – 307.–310. lpp.

RAKSTI KONFERENČU PILNA TEKSTA RAKSTU KRĀJUMĀ

Vecbiskena L., Vikele L., Rozenberga L., Laka M. Bio-based nanomaterials – versaltile materials for industrial and biomedical applications // INTER ACADEMIA 2015 – 14th International Conference on Global Research and Education, Hamamatsu, Japāna, 28.–30. septembris, 2015.  – 164.–165. lpp.

Vecbiskena L. Biodegradable polymer–bioceramic composite coatings // Proceedings of International Conference of Lithuanian Chemical Society: Chemistry and Chemical Technology 2015, Viļņa, Lietuva, 23. janvāris, 2015. – 158.–161. lpp. 

Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Sung-Wei Y., Yang T.C.K. Formation of calcium-deficient hydroxyapatite via hydrolysis of nano-sized pure α-tricalcium phosphate // INTER ACADEMIA 2014 – 13th International Conference on Global Research and Education, Rīga, Latvija, 10.–12. septembris, 2014. – 212.–213. lpp. 

Vecbiskena L., Gross K.A., Riekstina U., Yang T.C.K. Nano-sized α-tricalcium phosphate for bone cement // 26th European Conference on Biomaterials, Liverpūle, Anglija, 31. augusts – 3. septembris, 2014. – 608.–608. lpp.

Vecbiskena L., Chiesa R. Nanostructured calcium phosphates for biomedical applications // Abstract book of BALTMATTRIB 2013 – 22nd International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology, Rīga, Latvija, 14.–15. novembris, 2013. – 33.–33. lpp.  

Loca D., Vecbiskena L., Reinis A., Locs J., Vempere D., Berzina-Cimdina L. Bacteria adhesion and colonization on biphasic calcium phosphate ceramics surfaces // 24th European Conference on Biomaterials, Dublina, Īrija, 4.–9. septembris, 2011. – 536.–536. lpp.

Irbe Z., Vecbiskena L., Loca D., Berzina-Cimdina L. Optimization of alpha-tricalcium phosphate cement setting // Proceedings of ECerS XII: 12th Conference of the European Ceramic Society, Stokholma, Zviedrija, 19.–23. jūnijs, 2011. – 1.–4. lpp.

Loca D., Vecbiskena L., Romancikova N., Locs J., Berzina-Cimdina L. Osteoblast cell behavior on the surface of biphasic calcium phosphate ceramics // 13th Seminar and Meeting: Ceramics, Cells and Tissues, Faenza, Itālija, 17.–20. maijs, 2011. – 28.–28. lpp.

Irbe Z., Vecbiskena L., Berzina-Cimdina L. Setting Properties of brushite and hydroxyapatite compound cements // INTER ACADEMIA 2010 – 9th International Conference on Global Research and Education, Rīga, Latvija, 9.–12. augusts, 2010. – 194.–195. lpp.

Irbe Z., Vecbiskena L., Berzina-Cimdina L. Control of setting time of α-tricalcium phosphate bone cements using liquid phase additives // The Summit of European Orthopaedic Research, Davosa, Šveice, 30. jūnijs – 2. jūlijs, 2010. – 16.–16. lpp.