PhD Miķelis Kirpļuks

Izglītība

2020 - Zinātnes doktors (Ph.D) ķīmijas inženierzinātnē, ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts

2012 – Inženierzinātņu maģistrs ķīmijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts

Zinātniskās intereses un kompetence

Cieto poliuretāna putuplastu izstrāde no atjaunojamo un reciklēto izejvielu resursiem - augu eļļas, tallu eļļa, reciklēts PET. Eksperimentu dizains, materiālu testēšana, Datu interpretācija un rezultātu analīze. Finansējuma piesaiste. ​

Nozīmīgākie projekti

2020-022 - LZP FLPP - Poliuretāna putuplastu siltumizolācijas trūkumu novēršana, nosakot un mainot parametrus, kas ietekmē polimēru matricas gāzu caurlaidību (PURGE) (Nr. lzp-2019/1-0354), pētnieks

2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un ar nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03), pētnieks

2018-2020 - LZP FLPP - ​Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnās fāzes biokatalizatorus un procesa kinētikas raksturošana (FORinPOL) (Nr. Izp-2018/2-0020), pētnieks

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr. 1.1.1.1./16/A/031), pētnieks

2012-2016 - 7.ietvarprogramma - The Electric Vehicle revOLUITON enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION) (Nr. 314744), zinātniskais asistents

2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskais asistents

2008-2012 - 7.ietvarprogramma - Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development (The FORBIOPLAST)(Nr. 212239), laborants

Papildus informācija

2018 – Latvijas Zinātņu akadēmijas “Gada balva zinātnē 2017”  laureāti LVKĶI Polimēru laboratorijas zinātnieki - Dr. U.Stirna, Dr. U.Cābulis, Dr. V. Jakušins, Mg.sc.ing. M. Kirpļuks, Mg.sc.ing. A. Fridrihsone par darbu "Izstrādāts efektīvs siltumizolācijas materiāls: putupoliuretāna kompozīcija, kur izmantota Latvijā iegūstamā rapšu eļļa"

2017 - Polymer Processing Society Jaunā pētnieka ceļojuma stipendija balva 2017, PPS-33 konference Meksikā

2015 - BASF vasaras skolas Ceļojumu stipendija jaunajiem pētniekiem saņēmējs

2014 - Starptautiskā konferencē BiPoCo-2014 (International Conference on Bio-based Polymers and Composites) iegūta I.vieta stenda referātu konkursā

2012 – The World Sustainable Energy Days (WSED) sadaļā “WSED NEXT!”ar referātu “Renewable resources as raw materials for high efficient, energy saving thermal insulation” uzvarējām konkursā un bijām vieni no aicinātajiem runātājiem starptautiskā konferencē „WSED 2012”

2011 - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums par vidusskolēnu zinātniskā darba uzraudzību, kas ieguva 23. vietu ES jaunā pētnieku konkursā Helsinkos, Somijā

2009 - Starptautiskā konferencē Baltijas Polimēru Simpozijs, iegūta balva par labāko stenda referātu "Influence of resin acid content in tall oil esters on thermal characteristics and flammability of polyurethane foams"

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Slawomir Michalowski, S., Fridrihsone, A., Cabulis, U. High Functionality Bio-Polyols from Tall Oil and Rigid Polyurethane Foams Formulated Solely Using Bio-Polyols. - Materials, 2020, 13(8), 1985 (DOI: https://doi.org/10.3390/ma13081985)
  2. Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Fridrihsone, A., Cabulis, U. Chemo-enzymatic oxidation of tall oil fatty acids as a precursor for further polyol production. - Journal of Cleaner Production, 2019, 215, 390–398 (Doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.323).
  3. Kirpluks, M., Kalnbunde, D., Benes, H., Cabulis, U. Natural oil based highly functional polyols as feedstock for rigid polyurethane foam thermal insulation. - Industrial Crops  and Products, 2018, 122, 627–636 (Doi:10.1016/j.indcrop.2018.06.040). 
  4. Kirpluks, M., Stiebra, L., Trubaca-Boginska, A., Cabulis, U., Andersons, J. Rigid Closed-Cell PUR Foams Containing Polyols Derived from Renewable Resources: The Effect of Polymer Composition, Foam Density, and Organoclay Filler on their Mechanical Properties. - Handbook of Composites from Renewable Materials, Volume 2, Design and Manufacturing, 640 pages, Publisher: Wiley, March, 2017 (ISBN: 978-1-119-22365-8). 
  5. Kirpluks, M., Cabulis, U., Ivdre, A., Kuranska, M., Zieleniewska, M., Auguscik, M. Mechanical and thermal properties of high-density rigid polyurethane foams from renewable resources. - Journal of Renewable Materials, 2016, 4, 1, 86–100 (Doi:10.7569/JRM.2015.634132).