M.sc. Prans Brazdausks

Izglītība

2012.09. - Uzsāktas doktorantūras studijas vides zinātnē; Rīgas Tehniskā universitāteEnerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2012. - Maģistra grāds vides zinātnē; Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2010. - Inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijā; Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Hidrotermiskās apstrādes procesa izstrāde kompleksai lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei produktos (furfurols, pārtikas etiķskābe, bioetanols, u.c.) ar augstu pievienoto vērtību; Komponentsastāva noteikšana lignocelulozi saturošai biomasai pēc TAPPI, ASTM un citām analīžu standartmetodēm; Zinātnisko publikāciju rakstīšana.

 

 

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/002 “Bioetanola un furfurola kopīgas iegūšanas no kviešu salmiem biotehnoloģiskie pamati”; (2014.-2015.), zinātniskais asistents.

ESF projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 “Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību"; (2013.-2015.), zinātniskais asistents.

ERAF projekts Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 “Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes”; (2011.–2013. g.), zinātniskais asistents.​

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 projekta apakšprojekta „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, Materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” sadaļā „Ksilozes iegūšana kompleksi pārstrādājot bērza koksni”; (2010.–2013. g.), laborants.

Nozīmīgākās publikācijas

1. ​Brazdausks P., et al. Effect of aluminium sulphate-catalysed hydrolysis process on furfural yield and cellulose degradation of Cannabis sativa L. shives. Elsevier: Biomass & Bioenergy. Vol. 89, June 2016. 98-104 p.​

2. Brazdausks P., et al. . A preliminary study of biorefinery concept to obtain furfural and binder-less panels from hemp (Cannabis Sativa. L) shives. Energy Procedia. Vol. 72, 2015, 34-41 p.

2. Brazdausks P., et al. Effect of the amount of the catalyst on the formation of furfural and acetic acid from birch wood in the biomass pretreatment process. Lithuania: Baltic Forestry.  Vol. 20, No. 1, 2014, 106-114 p.

3. Brazdausks P., et al. Effect of the acid hydrolysis temperature on the conversion of birch wood hemicelluloses into furfural. Key engineering materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Vol. 604, 2014, 245-248 p.

4. Brazdausks P., et al. Influence of biomass pretreatment process time on furfural extraction from birch wood. Environmental and climate technologies. Latvia: RTU Press, 11, 2013, 5-11 p.