Ralfs Pomilovskis

Izglītība

Bakalaura studijas, Ķīmijas tehnoloģija, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte

Nozīmīgākie projekti

„Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” Nr. 1.1.1.1/16/A/010