Mg. chem. Ralfs Pomilovskis

Izglītība

2018.–2020. g. Maģistra studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātē studiju programmā „Lietišķā ķīmija”. Iegūts dabaszinātņu maģistra grāds ķīmija (Mg. Chem.).

2014.–2018. g. Studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātē bakalaura programmā „Ķīmijas tehnoloģija”. Iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds ķīmijas tehnoloģijā (Bc. sc. ing.).

Nozīmīgākie projekti

2021.01.-pašlaik „Augsta atjaunojamo vielu satura termoreaktīvo polimēru izstrāde no augu izcelsmes eļļām (Bio-Mer) ” (Nr. lzp-2020/1-0385)

2017.06.-2020.01. „Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” (Nr. 1.1.1.1/16/A/010)

Papildus informācija

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Studentu padomes priekšsēdētāja vietnieks

Nozīmīgākās publikācijas

Zhurinsh, A., Dobele, G., Pomilovskis, R., Volperts, A., Jurkjane, V. Evolution of 1,6-anhydrosugars in the pyrolysis of biomass with phosphoric acid and P-containing activated carbon. Catalysis Today, 2020. DOI: 10.1016/j.cattod.2020.09.032

Dobele, G., Zhurinsh, A., Volperts, A., Pomilovskis, R., Jurkjane, V., Meile, K. Study of levoglucosenone obtained in analytical pyrolysis and screw-type reactor, separation and distillation. Wood Science and Technology, 2020. DOI: 10.1007/s00226-020-01164-7

Meile, K., Godina, D., Zhurinsh, A., Pomilovskis, R. Aspects of determining biomass-based levoglucosenone by UHPLC-UV in aqueous samples. Chemija, 2019. DOI: 10.6001/chemija.v30i2.4000