Dr.sc.ing Ramūnas Tupčiauskas

Izglītība

Studijas - mācību iestāde, valsts

Studiju laiks

Specialitāte

Diploms

Pamatstudijas –

Kauņas tehnoloģijas universitāte, Lietuva

2001.-2006.

Koksnes produktu dizains un tehnoloģija

Rūpniecības inženierijas bakalaurs

Maģistrantūra – LLU, Latvija

 

2006.-2008.

 

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Inženierzinātņu maģistrs

Doktorantūra – LLU, Latvija

2009.-2013.

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Inženierzinātņu doktors

Zinātniskās intereses un kompetence

 • Pašsaistošo/bezsaistvielu materiālu (koksnes un augu valsts plātnes u.c.) iegūšanas parametru (izejvielas izmēri un priekšapstrāde, temperatūra, spiediens, laiks...) izpēte un testēšana.
 • Biorafinēšanas koncepcija: koku un augu ilgtspējīga izmantošana radot biotehnoloģijas un bioproduktus ar augstu pievienotu vērtību, zemu CO2 gāzu emisiju un atlieku utilizēšanu.

 

Nozīmīgākie projekti

 • EU Horizon 2020 research and innovation programme project ”European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE)”, agreement No. 654371, 2016 – 2017.
 • National Research Programme „Biomaterials and products from forest resources with versatile applicability” (ResProd) 2014 – 2017.
 • ESF aktivitātes 1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei Projekts „Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” Decembris 2013 – Augusts 2015. (Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022).
 • Valsts pētījumu programmas Nr. 4.1. “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) 3.Projekta “Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu” 7.1. uzdevums “Biomasas siltumizolācijas paraugu iegūšana izmantojot tvaika sprādziena apstrādi’. 2014 – 2017.
 • Izpētes projekts Nr.0812 „ES 7.ietvara programmas Wood Wisdom Prolignin Project – High – Value Products from Lignin Side – Streams of Modern Biorefineries” 2012. – 2014.
 • Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 “NatRes” 2.Projekta „MEŽS” 3.tēma „Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli”. (2010. – 2013.).
 • ESF Apakšaktivitāte 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”, Projekts „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”. 01.09.2009. – 30.06.2013. Vienošanās Nr. 2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017.
 • 7IP Projekts: „Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā” (WOOD-NET) Jūnijs 2008.–Maijs 2011.
 • Valsts pētījumu programmas Nr. 09-VP-4.4 „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas” 3.Projekta „Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei” 2.uzdevums: Inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrāde no mīksto lapu koku koksnes, tās komponentiem un atlikumiem ar tvaika sprādziena, ātrās pirolīzes, hidrolīzes paņēmieniem, izmantojot biorafinēšanas pieejas. 2005. – 2009.

Nozīmīgākās publikācijas

 1. Andzs, M., Tupciauskas, R., Gravitis, J., Veveris, A., Abolins, J. 2016 Biorefinery technology for biomass conversation to heat insulation material. Proceedings for poster presentations of 14th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, June 28 – July 1, Autrans, France, 147 – 150.
 2. Tupciauskas, R., Andzs, M., Veveris, A., Abolins, J., Gravitis, J. 2016 Steam explosion as an efficient bio-refinery technology for biomass conversion to sustainable materials. Proceedings for poster presentations of 14th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, June 28 – July 1, Autrans, France, 155 – 160.
 3. Tupciauskas, R., Veveris, A., Andzs, M., Abolins, J., Gravitis, J. 2016 Usage of lignin in self-binding fibreboards. Proceedings for poster presentations of 14th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, June 28 – July 1, Autrans, France, 233 – 238.
 4. Krutov, S. M., Gravitis, J. A., Ipatova, E. V., Akhmadullina, A. R., Andzs, M. M., Tupciauskas, R. R., Pranovich, A. V., Vasiliev, A. V. 2016 Экстрактивные вещества технических лигнинов после паро-взрывных обработок [Technical lignins extractive substances after steam-explosion treatments]. ВЕСТНИК РФФИ ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, 1 (89), 20 – 26.
 5. Stapulionienė, R., Tupčiauskas, R. Vaitkus, S., Vėjelis, S. 2016 Development and investigation of thermal insulation from hemp-polylactide fibres. Engineering Structures and Technologies, 8 (1), 23 – 30.
 6. Brazdausks P., Paze A., Rizhikovs J., Puke M., Meile K., Vedernikovs N., Tupciauskas R., Andzs M. 2016 Effect of aluminium sulphate-catalysed hydrolysis process on furfural yield and cellulose degradation of Cannabis sativa L. Shives. Biomass and Bioenergy, 89, 98 – 104.
 7. Paze A., Brazdausks P., Rizhikovs J., Puke M., Tupciauskas R., Andzs M., Meile K., Vedernikovs N. 2015 Changes in the polysaccharide complex of lignocellulose after catalytic hydrothermal pre-treatment processing of hemp (Cannabis sativa L.) shives. In: Proceedings of the 23rd European Biomass Conference and Exhibition, 1-4 June 2015, Vienna, Austria, pp. 1063 – 1069.
 8. Andzs, M., Tupciauskas, R., Veveris, A., Gravitis, J. 2015. Impact of wood fraction, moisture and steam explosion on the development of an innovative insulation material. In: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rezekne, Latvija I: 11 – 15. DOI:10.17770/etr2015voll.210.
 9. Brazdausks, P., Tupciauskas, R., Andzs, M., Rizhikovs, J, Puke, M., Paze, A., Meile, K., Vedernikovs, N. 2015. Preliminary Study of the Biorefinery Concept to Obtain Furfural and Binder-less Panels from Hemp (Cannabis Sativa L.) Shives. Energy Procedia 72, 34 – 41. DOI:10.1016/j.egypro.2015.06.006.
 10. Brencis, R., Andzs, M., Tupciauskas, R., Brazdausks, P., Rizhikovs, J., Puke, M., Paze, A., Meile, K., Vedernikovs, N. 2015. Acoustic properties of binderless panel made from pretreated hemp (Cannabis Sativa L.) shives. Proceedings of the 5th International Scientific Conference Civil Engineering ’15, Jelgava, Latvia Univesity of Agriculture, 5: 64 – 70. (Scopus?)
 11. Tupciauskas, R., Irbe, I., Janberga, A., Buksans, E. 2015. Moisture and decay resistance and reaction to fire properties of self-binding fibreboard made from steam-exploded grey alder wood. Wood Material Science and Engineering. DOI:10.1080/17480272.2015.1022876.
 12. Gravitis J., Ozols-Kalnins V., Kokorevics A., Abolins J., Kukle S., Putnina A., Andzs M., Tupciauskas R., Veveris A. 2015. Zero Emissions and Bio-refineries for Natural Fibers, Biomaterials and Energy: Genesis of Concepts. Review. In: W.L. Filho, D. Bērziņa, A. Ūbelis (eds.) Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies”, World Sustainability Series, Springer International Publishing Switzerland, 125 – 147. DOI:10.1007/978-3-319-14883-0 9.
 13. Gravitis J., Abolins J., Dobele G., Tupciauskas R., Veveris A., Andzs M.,  Putnina A., Kukle S. 2013. Composites of steam exploded biomass. In: Proceedings of the annual meeting of IAWS “Wood the Best Material for Mankind” and the 5th International Symposium on the “Interaction of Wood with Various Forms of Energy”, September 26–28, 2012, Zvolen, Slovakia, pp. 79 – 84.
 14. Tupciauskas R., Veveris A., Belkova L., Gravitis J., Tuherm H. 2012. Grey alder pretreatment by steam explosion for self adhesive composites. Proceedings of the 8th meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE). Kaunas, Lithuania. 214 – 220.
 15. Tupciauskas R., Veveris A., Gravitis J. 2011. Self-binding Fiberboard Made of Steam Exploded Wood: the Case of Medium Density. In: Larnoy, E. and Alfredsen, G. (eds.). Proceedings of the 7th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science & Engineering. Oslo, Norway. 179 – 184.
 16. Gravitis J., Tupciauskas R., Abolins J., Veveris A. 2010. Self-binding Boards and Lignin Adhesives from Steam-exploded Wood Biomass. Proceedings of the 11th European workshop on lignocellulosics and pulp, August 16-19, Hamburg, Germany, pp. 49-52.
 17. Tupciauskas R., Gravitis J., Belkova L., Tuherm H. 2010. Grey Alder Fibreboard Processed by Modified Steam Explosion Unit. Proceedings of 16th international conference „Research for rural development”, 20-22 May, Jelgava, Latvia, 1:248-254.
 18. Gravitis J., Abolins J., Tupciauskas R., Veveris A., Alksnis B. 2010. Substitution of Phenolic Components by Steam-exploded Lignin in Plywood and Self binding Boards with Account of Energy Necessary for Steam Explosion Treatment. RTU zinātniskie raksti, Materiālzinātne un lietišķā kīmija, RTU, Rīga, 21:7-11.
 19. Gravitis J., Abolins J., Tupciauskas R., Veveris A. 2010. Lignin from Steam-exploded Wood as Binder in Wood Composites. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Technika, Vilnius, 18(2): 75-84.
 20. Tupciauskas R., Gravitis J., Veveris A., Tuherm H. 2009. Self-binding Fiberboard Made of Steam Exploded Wood. In: Bergstedt, A (ed.). Proceedings of the 5th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science & Engineering. Copenhagen, Denmark. Forest & Landscape Working Papers, 43: 141 – 146.