Dr.sc.ing Ramūnas Tupčiauskas

Izglītība

2013 - Inžinierzinātņu doktora grāds koksnes materiālos un tehnoloģijās, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Pašsaistošo/bezsaistvielu materiālu (koksnes un augu valsts plātnes u.c.) iegūšanas parametru (izejvielas izmēri un priekšapstrāde, temperatūra, spiediens, laiks...) izpēte un testēšana. Biorafinēšanas koncepcija: koku un augu ilgtspējīga izmantošana radot biotehnoloģijas un bioproduktus ar augstu pievienotu vērtību, zemu CO2 gāzu emisiju un atlieku utilizēšanu.

Nozīmīgākie projekti

EU Horizon 2020 research and innovation programme project ”European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE)”, agreement No. 654371, 2016 – 2017.

National Research Programme „Biomaterials and products from forest resources with versatile applicability” (ResProd) 2014 – 2017.​

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Brazdausks, P., Tupciauskas, R., Andzs, M., Rizhikovs, J, Puke, M., Paze, A., Meile, K., Vedernikovs, N. 2015. Preliminary Study of the Biorefinery Concept to Obtain Furfural and Binder-less Panels from Hemp (Cannabis Sativa L.) Shives. Energy Procedia 72, 34 – 41.
  2. Tupciauskas, R., Irbe, I., Janberga, A., Buksans, E. 2015. Moisture and decay resistance and reaction to fire properties of self-binding fibreboard made from steam-exploded grey alder wood. Wood Material Science and Engineering
  3. Gravitis J., Ozols-Kalnins V., Kokorevics A., Abolins J., Kukle S., Putnina A., Andzs M., Tupciauskas R., Veveris A. 2015. Zero Emissions and Bio-refineries for Natural Fibers, Biomaterials and Energy: Genesis of Concepts. Review. In: W.L. Filho, D. Bērziņa, A. Ūbelis (eds.) Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies, World Sustainability Series, Springer International Publishing Switzerland, 125 – 147.