Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2019 līdz 31.03.2022

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/2/18/310 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Ramūnas Tupčiauskas

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras atbalsts"

Projekta mērķis

Veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu tehnoloģiju ekoloģisko bezsaistvielu plātņu no kviešu salmiem un kaņepju spaļiem ražošanai.

Projekta galvenās darbības: (1) izejvielu izpēte, pirms un pēc priekšapstrādes; (2) priekšapstrāde un plātņu izgatavošana; (3) plātņu izpēte un optimizācija. Plānotie rezultāti ir vismaz 2 bezsaistvielu plātņu prototipi (apmēram 500x500 mm), kā arī to iegūšanas tehnoloģijas; tiek plānots iesniegt vismaz 3 publikācijas starptautiski citējamos un recenzējamos žurnālos ar citēšanas indeksu vismaz 50% no nozares vidējā.
 
Zinātniskais konsultants: Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs

Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 133 805.88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

14.07.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022. – 30.06.2022

14.04.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022. – 31.03.2022

14.01.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021. – 31.12.2021

04.10.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021. – 30.09.2021

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021. – 31.03.2021

06.01.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2020. – 31.12.2020

30.09.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2020. – 30.09.2020

06.07.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2020. – 30.06.2020

03.04.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2020. – 31.03.2020

31.12.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019. – 31.12.2019

30.09.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. – 30.09.2019

28.06.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019. – 30.06.2019

01.04.2019 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.