Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.05.2020 līdz 30.06.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/3/19/388 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Kristīne Meile

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums „Pēcdoktorantūras atbalsts”

Projekta mērķis

Izstrādāt jaunu biorafinēšanas principiem atbilstošu, praktiski pielietojamu, vispusīgu shēmu no biomasas iegūtu pirolīzes produktu sadalīšanai vērtīgos ķīmiskajos savienojumos, vispirms ar modernām analītiskajām metodēm kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturojot no lignocelulozes iegūtus pirolīzes produktus.

Projekta galvenās darbības: 1) Lignocelulozes pirolīzes kondensātu iegūšana un vispusīgas analīzes; 2) Pirolīzes kondensātu frakcionēšana; 3) Pirolīzes produktu frakciju analīzes un specifisku ķīmisko savienojumu attīrīšana; 4) Universālas shēmas izstrāde secīgai vērtīgu produktu izdalīšanai no pirolīzes kondensātiem saskaņā ar biorafinēšanas principiem.

Zinātniskais konsultants: Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš.

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: plānotas 133 805.88 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023 - 30.06.2023

31.03.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023 - 31.03.2023

30.12.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022 - 31.12.2022

30.09.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022 - 30.09.2022

30.06.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022 - 30.06.2022

31.03.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022 - 31.03.2022

31.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021 - 31.12.2021

30.09.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021 - 30.09.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021 - 30.06.2021

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021 - 31.03.2021

30.12.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2020 - 31.12.2020

30.09.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.05.2020 - 30.09.2020

01.05.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.