Ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveide no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2021 līdz 30.11.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/20/A/113

Projekta vadītājs

Inese Filipova

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi".

Sadarbības partneri

Vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Sadarbības partneris - SIA V.L.T

Projekta mērķis

Attīstīt ekoloģiskus un bionoārdāmus materiālus no dabīgām šķiedrām ar funkconālām biopolimēru piedevām, iekļaujot biopolimēru ieguves metodes izstrādi no ģeogrāfiskā stāvokļa neatkarīga avota, kā arī iekļaujot Inovatīva micēlija un dabīgas šķiedras saturoša biokompozīta izveidi.

Projekta galvenās darbības

  1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
  2. Biopolimēra ekstrakcija no atjaunojama resursa
  3. Šķiedru materiāla izveide
  4. Šķiedru materiāla aprobācija pilotiekārtā
  5. Rezultātu izplatīšana

Projekta galvenie rezultāti:

  • Tehniski ekonomiskās izpētes ziņojums par formētu šķiedru materiālu
  • 3 jauni produktu prototipi
  • 5 zinātniskas publikācijas

Projekta kopējais finansējums

Kopējās projekta izmaksas 500 000,00 EUR; ERAF atbalsts 411 449,97 EUR

 

Projekta īstenošanas gaita

30.11.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2023 - 30.11.2023

30.09.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2023 - 30.09.2023

17.07.2023 - publicitātes ziņojums par prototipu

30.06.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023 - 30.06.2023

31.03.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023 - 31.03.2023

30.12.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022 - 31.12.2022

30.09.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022 - 30.09.2022

30.06.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022 - 30.06.2022

31.03.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022 - 31.03.2022

30.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021 - 31.12.2021

30.09.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021 - 30.09.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021 - 30.06.2021

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021 - 31.03.2021

01.01.2021 - Uzsākta projekta izpilde. Izveidota pētniecības projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.