Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.02.2017 līdz 31.01.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/16/A/010

Projekta vadītājs

Aivars Žūriņš

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Iegūt jaunas zināšanas, kas paplašinātu vietējā atjaunoties spējīgā resursa- koksnes izmantošanu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai, ko īstenos, veicot rūpniecisku pētījumu, lai izstrādātu inovatīvu ražošanas tehnoloģiju katalītiskai levoglikozenona ieguvei no lignocelulozes, izmantojot minerālskābes vai to maisījumu, tās impregnējot matricā un/vai, izmantojot cietos heterogēnos katalizatorus, ar sekojošu ātro pirolīzi nesējgāzes plūsmā. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) izpētīt koksnes priekšapstrādes procesu ietekmi uz lignocelulozes impregnēšanu ar skābes katalizatoriem; 2) pārbaudīt cietfāzes katalizatorus; 3) optimizēt procesa parametrus uz laboratorijas ablatīvā un šneka reaktoriem un levoglikozenona izdalīšanu; 4) izpētīt blakusproduktu izmantošanas iespējas.

Projekta īstenošanas gaita:

03.03.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2019.-29.02.2020

02.12.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2019.-30.11.2019

30.08.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2019.-31.08.2019

31.05.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2019.-31.05.2019

28.02.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2018.-28.02.2019

30.11.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2018.-30.11.2018

31.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2018.-31.08.2018

28.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2018.-31.05.2018

28.02.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2017.-28.02.2018

06.12.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2017.-30.11.2017

04.09.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2017.-31.08.2017

31.05.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2017.-31.05.2017

01.03.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā