Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2014

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2010/0324 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057

Projekta vadītājs

Bruno Andersons

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis – izstrādāt inovatīvus, konkurētspējīgus lapkoku koksnes produktus ar uzlabotām un prognozējamām ilgizturības īpašībām, kuri nostiprinātu viedokli par koksni kā dabisku, vērtīgu, progresīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un sekmētu plašāku tās izmantošanu dzīves vidē.

Projekta specifiskais mērķis – hidrotermiski modificējot apses un bērza koksni un izvēloties piemērotas saistvielas un pārklājumus, iegūt ražotājiem pievilcīgus konkurētspējīgus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, būtiski uzlabotām ilgizturības īpašībām un plašākām pielietošanas iespējām. Sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju Latvijai prioritārajā zinātnes virzienā par atjaunojamo (meža) resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta ilgums - 17.12.2010. - 16.12.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=125