Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.06.2021 līdz 30.11.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/20/A/027

Projekta vadītājs

Aivars Žūriņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir vērsts uz lignīna un citu biorafinēšanas blakusproduktu izmantošanu, pārstrādājot tos augstas pievienotās vērtības produktos – nanoporainos oglekļa materiālos, kurus var izmantot superkondensatoru un kurināmā šūnu elektrodos, elektrotehniskās un elektroniskās rūpniecības vajadzībām, veidojot noslēgtu ekonomiski izdevīgu bezatlikumu tehnoloģiju, kas atbilst NACE kodam 20.59 "Pārējo neklasificēto ķīmisko vielu ražošana".

Projekta galvenās darbības:

  1. Rūpniecisks pētījums, kas ietver:
  • izejvielu sagatavošanu un raksturošanu;
  • atlikumu konversijas ķīmiski aktivētā ogleklī izpēti;
  • aktivēta oglekļa kompozītu izgatavošanu un raksturošanu;
  • aktivēta oglekļa kompozītu dopēšanu ar heteroatomiem.
  1. Tehnoloģiju tiesību aizsardzība
  2. Zināšanu izplatīšana

Projekta galvenie rezultāti:

  • 4 prototipi
  • 4 zinātniskās publikācijas
  • 1 patenta pieteikums

 

Projekta īstenošanas termiņš: 30 mēneši – no 01.06.2021. līdz 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: kopējās projekta izmaksas: 498 653.74 EUR, ERAF līdzfinansējums 82,29% jeb 410 342.16 EUR, Valsts budžeta finansējums 10,21% jeb 50 912.54 EUR, un cits publiskais finansējums 7,50% jeb 37 399.04 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs: Aivars Žūriņš.

Projekta īstenošanas gaita

30.11.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2023. – 30.11.2023.

31.08.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2023. – 31.08.2023.

31.05.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2023. – 31.05.2023.

28.02.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2022. – 28.02.2023.

30.11.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2022. – 30.11.2022

30.08.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2022. – 30.08.2022

31.05.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2022. – 31.05.2022

28.02.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2021. – 28.02.2022

30.11.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2021. – 30.11.2021

31.08.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2021. – 31.08.2021

01.06.2021 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā.