Dr.sc.ing. Aleksandrs Volperts

Izglītība

1997 Mg., Ķīmiskā tehnoloģija – papīru ražošanās tehnoloģija, Helsinki  tehniskā universitāte, Mežā produktu fakultāte 1997 Mg., Ķīmiskā tehnoloģija – ķīmijas procesi un aparāti, Rīgas tehniskā universitāte , Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte  

Zinātniskās intereses un kompetence

Ogles materiālu teorētiskie un praktiskie aspekti un porainā struktūra. Polimēru un koksnes testēšana ar DSK un TG/DTG, EPR spektroskopiju, pirolīze.

Nozīmīgākie projekti

Latvian State research programme „Utilisation of hardwood for obtaining improved wood materiāls” 1-23/65 chapter “Fast pyrolysis of wood for obtaining pyrolytic oil for its use as fuel and chemical processing” 2005.-2009. Latvian State research programme Nr. 2010.10-4/VPP-5  projekta Nr.2  2.4. „Sustainable use of Local Resources (Earth, Forest, Food and Transport – New Product and Technologies”, chapter „Highly feasible small scale production from wood by biorefinery technology, materials with the improved resistability” 2010.-2013. LSC grant Nr.09-1085 „Lignocellulosic based active carbons with controlled properties for electrochemical double-layer supercapacitors” LSC Grants 09.1546 „Obtaining of value-added products  from birch wood applying hydrolysis and thermolysis methods, 2010 -2012 The 7th EU program 241566, BIOCORE – „Biocommodity refinery” 2010. – 2014. The 7th EU program “IWC research potential in European framework” (WOOD-NET) 2008.-2011 ERAF 2014/0045/2DP/2.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 projekts "Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem”, 2014-2015 ERAF 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054 projekts „Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā”,  2014-2015 VPP 4.1.”Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana jauni produkti un tehnoloģijas”(ResProd)”, Projekts Nr.3 ”Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu”

Papildus informācija

Latvijas Republikas patenta līdzautors: B01J20/20 - 14683 B - P-13-50 20.10.2013.  Gaļina   Dobele, Gaļina    Teliševa, Tatjana, Dižbite, Aleksandrs Volperts, Darja Vervikiško, Jevgenijs Škoļņikovs. Oglekļa Sorbenta Iegūšanas Paņēmiens.

Nozīmīgākās publikācijas

Dobele, G., Jakab, E., Zoltan, S., Volperts, A., Zhurins, A., and Telysheva, G. (2013). Formation of nanoporous carbon materials in conditions of thermocatalytic synthesis. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 103, 173-180. Solala, I., Volperts, A., Andersone, A., Dizhbite, T., Mironova-Ulmane, N., Vehniäinen, A., Pere, J., and Vuorinen, T. (2012). Mechanoradical formation and its effects on birch kraft pulp during the preparation of nanofibrillated cellulose with Masuko refining. Holzforschung. 66 (4), 477–483. Dobele, G., Vervikishko, D., Volperts, A., Bogdanovich, N., and Shkolnikov, E. (2013). Characterization of the pore structure of nanoporous activated carbon produced from wood waste. Holzforschung, 67(5), 587-594. doi: 10.1515/hf-2012-0188. Dobele, G., Dizhbite, T., Gil, M.V., Volperts, A., and Centeno, T. (2012). Production of nanoporous carbons from wood processing wastes and their use in supercapacitors and CO2 capture. Biomass and Bioenergy, 46, 145-154.​