Lignīna ķīmijas laboratorija

Laboratorijas vadītājs

Lietotāja Gaļina Teliševa attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs

Darbinieki

Lietotāja Tālrīts Betkers attēls
Zinātniskais asistents
Lietotāja Tatjana Dižbite attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Gaļina Dobele attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis
Lietotāja Lilija Jašina attēls
Zinātniskais asistents
Lietotāja Vilhelmīne Jurkjāne attēls
Zinātniskais asistents
Lietotāja Sandra Livča attēls
Zinātniskais asistents
Lietotāja Matīss Pāls attēls
Laborants
Zinātniskais asistents
Lietotāja Galija Šuļga attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

E-pasts: ligno@edi.lv

Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu iegūšanas metožu izstrādāšana, to iekļaušanai esošajās/ jaunajās biorafinērijas shēmās lignocelulozes izejvielu pārstrādei.

Projekti