Mg.sc.ing. Anda Fridrihsone

Izglītība

2012 – Maģistra grāds vides zinātnē (Mg.sc.); Rīgas Tehniskā Universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.

Zinātniskās intereses un kompetence

Dzīves Cikla Analīze polimēru materiāliem, kas iegūti no atjaunojamām izejvielām, kas ir būtisks solis, lai novērtētu vides ieguvumu naftas ķīmijas izejvielu aizvietošanai ar atjaunojamām izejvielām Poliolu un poliuretānu analīze izmantojot instrumentālas un ķīmiskās analīzes metodes.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts „Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem”, 2014-2015, zinātniskā asistente,

​7IP projekts “The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION )”, 2012-2016, zinātniskā asistente,

​ERAF projekts “Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem”, 2010-2013, zinātniskā asistente.

Papildus informācija

2018 - Laureāte L`ORÉAL Baltic stipendijai "Sievietēm zinātnē",

2013 – the 9th Coatings Science International Conference labākā stenda referāta prezentācija “Best poster presentation COSI 2013”,

2012 – Starptautiskā konferencē BiPoCo-2012 (International Conference on Bio-based Polymers and Composites) iegūta II.vieta stenda referātu konkursā,

2012 – Laureāte „Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas” konkursā ar maģistra darbu „Rapšu eļļa – atjaunojama izejviela inovatīvu poliuretānu materiālu ieguvei” (RTU, Rīga, 2012.), kas izstrādāts LV KĶI​ ,

2012 – The World Sustainable Energy Days (WSED) sadaļā “WSED NEXT!”ar referātu “Renewable resources as raw materials for high efficient, energy saving thermal insulation” uzvarējām konkursā un bijām vieni no aicinātajiem runātājiem starptautiskā konferencē „WSED 2012”.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. A. Fridrihsone, F. Romagnoli,  U. Cabulis. Life Cycle Inventory for winter and spring rapeseed production in Northern Europe. Journal of Cleaner Production. 177, 2018, 79-88 (DOI 10.1016/j.jclepro.2017.12.214);
  2. Fridrihsone-Girone, A., Stirna, U., Misane, M., Lazdiņa, B., Deme, L. Spray-applied 100% volatile organic compounds free two component polyurethane coatings based on rapeseed oil polyols. Progress in Organic Coatings, Volume 94, 2016, Pages 90-97 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2015.11.022);
  3. Fridrihsone-Girone, Anda. Preliminary Life Cycle Inventory of Rapeseed Oil Polyols for Polyurethane Production. Journal of Renewable Materials, Volume 3, Number 1, March 2015, pp. 28-33(6), (DOI: 10.7569/JRM.2014.634136); 
  4. U. Stirna, A. Fridrihsone-Girone, V. Yakushin, D. Vilsone. Processing and properties of spray-applied, 100% solids polyurethane coatings from rapeseed oil polyols. Journal of Coatings Technology Research. 11 (3) 409–420, 2014 (DOI: 10.1007/s11998-013-9545-8);
  5. Fridrihsone, A., Stirna, U., Lazdiņa, B., Misāne, M., Vilsone, Dz. Characterization of Polyurethane Networks Structure and Properties Based on Rapeseed Oil Derived Polyol. European Polymer Journal 49 (2013) 1204–1214 (DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2013.03.012);
  6. U. Stirna, A. Fridrihsone, B. Lazdiņa, M. Misāne. Dz. Vilsone. Biobased Polyurethanes from Rapeseed Oil Polyols: Structure, Mechanical and Thermal Properties. Journal of Polymers and the Environment 21 (4) 2013, pp 952-962 (DOI:10.1007/s10924-012-0560-0).