PhD Anda Fridrihsone

Izglītība

2020 – Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā, vides zinātne; Rīgas Tehniskā universitāte,​ ​​Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte, ​Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts​ 2012 – Vides zinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.), vides zinātne; Rīgas Tehniskā universitāte, ​Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, ​Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Zinātniskās intereses un kompetence

Dzīves Cikla Analīze polimēru materiāliem, kas iegūti no atjaunojamām izejvielām, kas ir būtisks solis, lai novērtētu vides ieguvumu naftas ķīmijas izejvielu aizvietošanai ar atjaunojamām izejvielām. Poliolu un poliuretānu analīze izmantojot instrumentālas un ķīmiskās analīzes metodes. Finansējuma piesaiste.

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 - FLPP - Poliuretāna putuplastu siltumizolācijas trūkumu novēršana, nosakot un mainot parametrus, kas ietekmē polimēru matricas gāzu caurlaidību (PURGE) (Nr. lzp-2019/1-0354), pētnieks 2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03), pētnieks 2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), pētnieks 2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskā asistente 2011-2013 - ERAF - Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2010/214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054), zinātniskā asistente​

Papildus informācija

https://doi.org/10.3390/su121456992018 –  Laureāte L`ORÉAL Baltic stipendijai “Sievietēm zinātnē” 2018 – Latvijas Zinātņu akadēmijas “Gada balva zinātnē 2017”  laureāti LVKĶI Polimēru laboratorijas zinātnieki - Dr. U.Stirna, Dr. U.Cābulis, Dr. V. Jakušins, Mg.sc.ing. M. Kirpļuks, Mg.sc.ing. A. Fridrihsone par darbu "Izstrādāts efektīvs siltumizolācijas materiāls: putupoliuretāna kompozīcija, kur izmantota Latvijā iegūstamā rapšu eļļa" 2013 – Starptautiskā konferencē The 9th Coatings Science International Conference labākā stenda referāta prezentācija “Best poster presentation COSI 2013” 2012 – Starptautiskā konferencē BiPoCo-2012 (International Conference on Bio-based Polymers and Composites) iegūta II.vieta stenda referātu konkursā 2012 - Rīgas Tehniskās universitātes Zelta fonda laureāte 2012 – Laureāte „Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas” konkursā ar maģistra darbu „Rapšu eļļa – atjaunojama izejviela inovatīvu poliuretānu materiālu ieguvei” (RTU, Rīga, 2012),  kas izstrādāts LV KĶI 2012 – The World Sustainable Energy Days (WSED) sadaļā “WSED NEXT!”ar referātu “Renewable resources as raw materials for high efficient, energy saving thermal insulation” uzvarējām konkursā un bijām vieni no aicinātajiem runātājiem starptautiskā konferencē „WSED 2012” 

Nozīmīgākās publikācijas

 Fridrihsone, A., Abolins, A., Kirpluks, M. Screening Life Cycle Assessment of tall oil-based polyols suitable for rigid polyurethane foams. -  Energies, 2020, 13(20), 5249 (http://doi.org/10.3390/en13205249) Fridrihsone, A., Romagnoli, F., Cabulis, U. Environmental life cycle assessment of rapeseed and rapeseed oil produced in Northern Europe: A Latvian case study. - Sustainability, MPDI, Open Access Journal. 2020, 12(14), 5699, Open Access (https://doi.org/10.3390/su12145699) Fridrihsone, A., Romagnoli, F., Kirsanovs, V., Cabulis, U. Life Cycle Assessment of vegetable oil based polyols for polyurethane production. - Journal of Cleaner Production, 2020, 266 (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121403) Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Fridrihsone, A., Cabulis, U. Chemo-enzymatic oxidation of tall oil fatty acids as a precursor for further polyol production. - Journal of Cleaner Production, 2019, 215, 390-398 (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.323). Fridrihsone, A., Romagnoli, F.,  Cabulis, U. Life Cycle Inventory for winter and spring rapeseed production in Northern Europe. - Journal of Cleaner Production, 2018, 177,79-88 (Doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.214). Fridrihsone-Girone, A., Stirna, U., Misane, M., Lazdiņa, B., Deme, L. Spray-applied 100% volatile organic compounds free two component polyurethane coatings based on rapeseed oil polyols. - Progress in Organic Coatings, 2016, 94, 90-97 (Doi: 10.1016/j.porgcoat.2015.11.022); Fridrihsone-Girone, Anda. Preliminary Life Cycle Inventory of Rapeseed Oil Polyols for Polyurethane Production. - Journal of Renewable Materials, 2015, 3, 1, 28-33 (Doi: 10.7569/JRM.2014.634136). Stirna, U.,  Fridrihsone-Girone, A., Yakushin, V., Vilsone, D. Processing and properties of spray-applied, 100% solids polyurethane coatings from rapeseed oil polyols.  - Journal of Coatings Technology Research, 2014, 11, 3, 409-420 (Doi: 10.1007/s11998-013-9545-8). Fridrihsone, A., Stirna, U., Lazdiņa, B., Misāne, M., Vilsone, Dz. Characterization of Polyurethane Networks Structure and Properties Based on Rapeseed Oil Derived Polyol. - European Polymer Journal, 2013, 49, 1204-1214 (Doi: 10.1016/j.eurpolymj.2013.03.012).