Mg. ķīm. Anna Andersone

Izglītība

Rīgas Tehniskās Universitātes doktorantūras studente.