Mg.chem. Arnis Āboliņš

Izglītība

2015 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem.), ķīmija; Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Polimērmateriālu institūts

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretānu iegušana no atjaunojamām izejvielām. Sintēžu izejvielu analīze (t.sk. tallu eļļas, lineļļas un rapšu eļļas raksturošana - skābums, nepiesātinātības pakāpe, sveķskābju, taukskābju un nepārziepojamās daļas daudzums). Talleļļas, lineļļas un rapšu eļļas epoksidācija, kinētika un analīze. Biopoliolu sintēze, analīze un piemērotāko sintēzes apstākļu noteikšana (katalizatora tips, koncentrācija, sintēzes laiks un temperatūra). Biopoliolu analīze (hidroksilskaitlis, skābes skaitlis, joda skaitlis, epoksīda skaitlis, peroksīda skaitlis, viskozitāte, mitruma saturs, blīvums, krāsa). Cieto poliuretāna/poliizocianurāta putuplasta un dažādu kompozītu iegūšana un raksturošana.

Nozīmīgākie projekti

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1.1/16/A/031), zinātniskais asistents 2012-2016 - 7.ietvarprogramma - The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION) (Nr.314744), zinātniskais asistents 2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēnatereftalāta (PET) un atjaunojamām izejvielām (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskais asistents

Nozīmīgākās publikācijas

Kirpluks, M., Vanags, E., Abolins, A., Fridrihsone, A., Cabulis, U. Chemo-enzymatic oxidation of tall oil fatty acids as a precursor for further polyol production. - Journal of Cleaner Production, 2019, 215, 390–398 (Doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.323). Yakushin, V., Abolins, A., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Polyurethane coatings based on linseed oil phosphate ester polyols with intumescent flame retardants. - Fire and Materials, 2019, 43, 1, 92-100 (Doi: 10.1002/fam.2672). Ivdre, A., Fridrihsone-Girone, A., Āboliņš, A., Cābulis, U. Effect of different concentration of rapeseed oil and recycled poly (ethylene terephthalate) in polyols for rigid polyurethane foams. - Journal of Cellular Plastics, 2018, 54, 2, 161-177 (Doi: 10.1177/0021955X16670585). Abolins, A., Yakushin, V., Vilsone, D. Properties of Polyurethane Coatings Based on Linseed Oil Phosphate Ester Polyol. - Journal of Renewable Materials, 2018, 6, 7, 737-745 (Doi: 10.32604/JRM.2018.00119).